Taktstreker

Updated 12 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Barlines

Endre taktstrek

Taktstreker kan endres ved å dra et taktstrek symbol fra taktstrek paletten til en taktstrek på notearket.
Taktstrek palett

For å skjule en taktstrek, høyreklikk på taktstreken og velg Gjør usynlig.

Taktstrek over flere notesystem (grand staff)

For å utvide en taktstrek til å spenne over flere notesystem, dobbeltklikk på en taktstrek for å redigere den (se Redigeringsmodus ).
Taktstrek i redigeringsmodus

Klikk og dra det blå håndtaket ned til neste notesystem. Alle taktstreker i notearket blir oppdatert når du så forlater redigeringsmodus.
Grand staff

Se også: Taktoperasjoner