Notasjon

Updated 13 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Notation

I det forrige kapittelet - "Grunnleggende" - lærte du å noteskriving og jobbe med palett . Dette kapittelet - "Notasjon" - beskriver de ulike typene musikknotasjon grundigere, og lærer deg mer avansert notasjon.