Klammer

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Brackets

Slette

Velg klammen og trykk Del

Legge til

Dra et symbol fra klamme-paletten til en tom del av den første takten.
Klamme-palett

Bytte klamme

Dra et symbol fra klamme-paletten til en klamme i notearket.

Redigere

Dobbeltklikk på en klamme for å starte Redigeringsmodus , I redigeringsmodus kan du endre høyden på en klamme slik at den spenner over et vilkårlig antall notesystemer på et noteark.

Horisontal avstand

Hvis du ønsker å flytte en klamme til venstre eller høyre, dobbelklikk på klammen for å gå inn i redigeringsmodus og trykk Skift+Venstre eller Skift+Høyre.