Bjelker

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Beams

Notasjon

Bjelker brukes til å gruppere noter og øke lesbarheten til et noteark. Åttedelsnoter og noter med mindre verdi kan grupperes med bjelker - hvis disse noterverdiene ikke er gruppert ved hjelp av bjelker har de flagg festet til notehalsen (som bestemmer noteverdien). Vanligvis er alle noter som tilhører ett taktslag gruppert, slik at for 4/4 kan det f.eks. være fire sekstendelsnoter under én bjelke eller f.eks. en åttedelsnote, en sekstendelsnote og to trettitodelsnoter.

Automatiske bjelker i MuseScore

Bjelker blir opprettet automatisk, men kan overstyres manuelt. Dra et bjelkesymbol fra bjelke-paletten til en note for å endre bjelketype.
Bjelke-palett

Du kan også først markere en note og så dobbeltklikke symbolet i bjelke-paletten.
Start bjelke Start en bjelke på denne noten.
Midten av bjelke Fortsett bjelken på denne noten.
Ingen bjelke Ingen bjelke på denne noten.
Nytt nivå Start et nytt nivå på denne bjelken (ikke ennå implementert i nåværende versjoner av MuseScore).

Se også

Eksterne lenker