Pustetegn

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Breaths and pauses

For å legge til et pustetegn, dra et av symbolene fra pustetegn-paletten til en note i notearket. Pustetegnet blir plassert etter noten. I versjon 0.9.5 og tidligere ble pustetegnet plassert foran noten den ble dratt til.
Palett med pustetegn

Slik ser pustetegnet ut i notearket:
Pustetegn

En caesura fungerer på samme måte som pustetegn og er tilgjengelig i versjon 0.9.6 og senere.