Nøkler

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Clefs

Nøkler lages ved å dra nøkkelsymbolet fra nøkkelpaletten til en takt eller en eksisterende nøkkel på notearket. Bruk F9 (Mac: ++K) for å skjule eller vise palett en.

Nøkkelpalett

Legg til

Dra en nøkkel fra paletten til en tom del av en takt. Det lages da en nøkkel på starten av takten. Dra en nøkkel til en spesifikk note fo å lage en nøkkelendring midt i takten. Hvis takten ikke er den første takten i stykket, vil den være mindre i størrelse.

Fjerne

Velg en nøkkel og trykk Del.

NB: Å endre nøkkel endrer ikke tonehøyden til en note. Istedet blir notene flyttet i notesystemet slik at de stemmer med nøkkelen som er i bruk.