Trommenotasjon

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Drum notation

Eksempel på trommenotasjon:
trommenotasjon

Notasjon for trommesett inkluderer ofte noter med notehals opp og ned samtidig. Hvis du ikke er kjent med hvordan du redigerer flere stemmer på samme notesystem, se Stemmer for en oversikt. Se under for instruksjoner spesifikt for perkusjon.

MIDI-keyboard

Den enkleste måten å legge inn trommenotasjon til notearket ditt, er med et MIDI-keyboard. De fleste MIDI-keyboard har markeringer for perkusjon over hver tangent. Hvis du trykker tangenten for high-hat vil MuseScore automatisk legge inn det korrekte tegnet. MuseScore tar automatisk hånd om retning på notehals og hvilken type notehode som brukes.

Tastatur

Bare noen få instrumenter tilgjengelig:

  • c for basstromme
  • d for ride

Musen

Noteskriving for ustemt perkusjon fungerer annerledes enn for andre instrumenter, så her er en gjennomgang:

  1. Velg en note eller pause i perkusjons-notesystemet. Legg merke til at trommepaletten vil være tom inntil du gjør dette steget.
  2. Trykk "N" for å starte noteskriving
  3. Velg en notevarighet fra noteskrivings-verktøylinjen (eller trykk den tilsvarende hurtigtasten).
  4. Velg en type note (for eksempel basstromme eller skarptromme) fra trommepalett en.
  5. Klikk på perkusjos-notesystemet for å legge til noten.

Eksterne lenker