Stemmer

Updated 3 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Voices

Stemmer lar deg ha noter på et enkelt notesystem som starter på samme tid, men har ulik varighet. Stemmer kalles av og til "Lag" i andre notasjonsprogrammer.
voices-diagram.png

Instruksjoner

  1. Start med å legge inn den øverste stemmen (alle notene med halsen opp). Når du legger inn noter, vil sikkert noen av de ha halsen nedover automatisk. Du trenger ikke å tenke på dette, fordi de vil byttes automatisk når du legger til stemme 2.

    stemme 1
  2. Hvis du bruker en datamaskin eller MIDI-keyboard for å skrive noter (i stedet for musen), bruk Venstre-pil for å flytte markøren tilbake til starten av linjen.
  3. Klikk på "Stemme 2"-knappen Stemme 2 aktivert
  4. Legg inn notene i understemmen (alle notene med halsen nedover). Når du er ferdig skal det se ut som dette:
    Stemme 1 og 2

Når skal du bruke stemmer?

  • Hvis du vil at notehalsene skal peke i motsatt retning i en akkord på et enkelt notesystem
  • Hvis du trenger noter med ulik varighet som skal spilles samtidig, i samme notesystem

Skjulte pauser

For å gjemme en pause kan du høyreklikke på den og velge Gjør usynlig. Hvis du har VisVis usynlige markert, vil pausen vises i grått på skjermen. Den vil ikke vises når du skriver ut notearket.