Noteoppdelinger

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Tuplets

Notasjon

En noteoppdeling (brukes om trioler, kvartoler, kvintoler, etc. i den norske oversettelsen av MuseScore) deler opp noter ut fra et visst forhold, annet enn hva som bestemmes av taktarten. For eksempel vil en triol basert på en fjerdedelsnote bestå av tre åttedeler, og skal spilles i løpet av varigheten til en fjerdedelsnote.

Opprette en noteoppdeling

For å lage en triol, velger du først en note eller pause med varigheten tilsvarende hele triolen. For eksempel har tre åttedelsnoter i en triol varighet lik en fjerdedelsnote.
Fjerdedelsnote valgt

Velg NoterNoteoppdelingerTriol i hovedmenyen. Dette lager en triol ved å dele hele varigheten inn i 3 like store deler,
Triol med åttendelsnoter fulgt av pause

som kan redigeres ytterligere
Tre åttendelsnoter i triol

Noteskrivingsmodus

Noteoppdelinger legges inn forskjellig i noteskriving enn metoden over. I versjon 0.9.5 og nyere må du først bestemme varigheten, og deretter justere tonehøyden. Under er metoden for å lage åttedels-baserte trioler.

  1. Start noteskrivingsmodus ved å trykke N
  2. Pass på at notemarkøren er på det stedet du vil starte triolen (bruk høyre og venstre piltaster om nødvendig)
  3. Velg fjerdedel som varighet til hele triolen. Dette gjør du ved å velge fjerdedelsnote fra verktøylinjen eller trykke 5 på tastaturet.
  4. Opprett en triol ved å velge NoterNoteoppdelingerTriol i menyen eller trykk Ctrl+3 (Mac: +3)på tastaturet.
  5. Legg merke til at varigheten automatisk blir satt til åttedeler. Klikk på notelinjene for å legge inn tonehøyden

Egenskaper

For å endre utseendet til en noteoppdeling, høyreklikk på nummeret og velg Egenskaper for noteoppdeling....
Noteoppdeling-egenskaper dialog

Nummer-seksjonen av dialogen lar deg definere et tall, en brøk eller ingen tall.

I klamme-seksjonen velger du om det skal vises en klamme eller ikke. "Automatisk klamme"-valget skjuler klammen for noter som har en bjelke, og viser klammen hvis noteoppdeligen inneholder noter uten bjelke eller pauser.

Noteoppdeling med a 5:6 rate og automatisk klamme

Eksterne lenker