Tremolo

Updated 13 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Tremolo

Tremolo er en rask repetisjon av en note eller en rask alternering mellom to eller flere noter. Den indikeres med streker gjennom notehalsen. Hvis tremoloen er gjennom to eller flere noter, blir strekene tegnet mellom dem.

Tremolo paletten har separate symboler for enkeltnote-tremolo (vist under med notehals) og for dobbeltnote-tremolo (vist under uten notehals).

Tremolo palett

I en dobbeltnote-tremolo har hver note varigheten til hele tremoloen. For å legge inn en tremolo med halvnote (minum) varighet, legg først inn to normale firedelsnoter. Etter å ha dratt tremolo symbolet til den første noten vil varigheten automatisk dobles til halvnoter.