Taktart

Updated 12 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Time signatures

Taktarter finner du i paletten i sidepanelet. Du kan dra og slippe taktarter på notearket (se palett for generell informasjon om paletter i MuseScore).

Taktart palett

Hvis du trenger en taktart som ikke finnes i paletten, gå til Sett innTaktarter... for å lage din egen. Du kan redigere både "teller" og "nevner" i rammen Opprett taktart.

I de fleste tilfeller trenger du bare å redigere det første av de øvre numrene. De andre numrene er for additive taktarter som har flere øvre numre med et plusstegn mellom.

Lag ny taktart

Opptakter

Det er tilfeller hvor den faktiske varigheten til en takt er forskjellig fra det som er spesifisert i taktarten. Opptakter er et vanlig eksempel. For å endre den faktiske varigheten til en takt uten å introdusere en ny taktart, se Egenskaper seksjonen i taktoperasjoner .