Bindebuer

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Ties

En bindebue er en bøyd linje mellom to noter med samme tonehøyde. Hvis du vil ha en bue mellom noter med ulik tonehøyde, bruk en Buer .

Første metode

Velg den første noten:
Første note valgt

+ lager en bindebue:
bindebue til neste note

Andre metode

For å lage bindebuer mens du er i noteskriving trykk + etter den første noten som skal bindes.