Buer

Updated 8 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Slurs

En bue er en bøyd linje mellom to eller flere noter, som indikerer at de skal spilles uten mellomrom. Hvis du vil binde sammen to etterfølgende noter med samme tonehøyde, bruk en bindebuer .

Første metode

 1. Gå ut fra noteskriving og velg den første noten:
  Første note valgt
 2. S lager en bue:
  Bue til neste note
 3. Skift⇑+ utvider buen til neste note:
  Bue over tre noter
 4. X bytter retning på buen:
  Bue over notehalsene
 5. Esc avslutter redigeringsmodus for bue:
  Buen er ikke lenger i redigeringsmodus

Andre metode

 1. Gå ut fra noteskriving og velg den første noten:
 2. Hold inne Ctrl ( på en Mac) eller Shift⇑ og klikk på den siste noten du vil ha med
 3. Trykk S

Tredje metode

 1. Mens du er i noteskriving , skriv inn den første noten som skal ha en bue.
 2. Trykk S for å opprette buen.
 3. Skriv inn resten av notene som skal ha bue mellom seg.
 4. Trykk S for å avslutte buen.

Justering

Boksene eller håndtakene (som vist i bildene for steg 2-4 over) kan justeres med musen. De to ytre håndtakene justerer start og slutt på buen. De to midtre håndtakene justerer kurven på buen.

En bue kan spenne over flere systemer og sider. Starten og slutten på en bue er forankret til en note, akkord eller pause. Hvis notene flytter seg på grunn av endringer i layouten, strekk eller stil, flytter buen seg med noten og justeres i størrelse.

Dette eksempelet viser en bue som spenner mellom to systemer. For å opprette en slik bue, klikk på den første noten, hold nede Ctrl ( på en Mac) og klikk på den siste noten som skal være med. Trykk på S for å opprette buen.

Bue mellom systemer

NB: Det er ikke mulig å forandre start- og slutt-forankring med musen. Bruk Skift⇑ + eller for å flytte forankringspunktet for en bue.

Punktlinje

Punktlinjer brukes noen ganger i musikkstykker hvor buen ikke skal spilles hver gang (ved repetisjoner). Punktlinjer blir også brukt til å indikere forslag fra arrangør (i motsetning til hva komponisten originalt har skrevet). For å endre en eksisterende bue til en punktbue, høyreklikk på den og velg Egenskaper for bue. Fra dialogen kan du velg om du vil ha en heltrukken eller prikket linje for buen.

X skifter retningen til den valgte buen.

Se også: Bindebuer , Redigeringsmodus , noteskriving .