Hus

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Voltas

Hus eller klammer for første og andre repetisjon brukes for å markere ulike endelser på en repetisjon.

Eksempel på første og andre hus

For å plassere et hus på notearket, dra og slipp fra Linjer-palett .

Klammene kan spenne over mer enn èn takt. Dobbeltklikk huset for å gå til redigeringsmodus og flytt håndtakene:

  • en takt til høyre Skift+Høyre
  • en takt til venstre Skift+Venstre

Disse kommandoene flytter den logiske start eller slutt på huset med hensyn til hvilke takter det inkluderer. Dette har innvirkning på avspillingen, og på layouten på tvers av notesystemer. Flytting av håndtakene med høyre eller venstre piltaster, eller med musen, lar deg justere utseendet, men endrer ikke hvordan det spilles av i MuseScore.

Hvis du flytter håndtakene, vises det en stiplet linje fra den logiske posisjonen til den faktiske posisjonen.
Andre repetisjon

Tekst

Du kan endre teksten og mange andre egenskaper på et hus ved å bruke "Egenskaper for linje...". Høyreklikk på hus-linjen og velg "Egenskaper for linje...". Figuren under viser hus-teksten som "1.-5."
Egenskaper for linje

Flere repetisjoner på første hus, avsluttes med siste hus

Avspilling

Noen ganger skal en repetisjon spilles mer enn to ganger. I figuren over indikerer teksten at det første huset skal spilles fem ganger før man fortsetter. Hvis du vil endre antall ganger MuseScore spiller en repetisjon, gå til takten det gjelder, og endre "Antall avspillinger" (se Taktoperasjoner for detaljer).

Kjente utfordringer med flere instrumenter

I versjon 0.9.4 og eldre kan du kun plassere hus på det øverste notesystemet i et noteark med flere instrumenter. Ellers kan du støte på feil som at MuseScore krasjer når du lager enkeltstemmer (se feilrapporten ) eller at forankringspunktet flytter seg når du laster inn notearket på nytt.