Forslagsnoter

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Grace notes

Korte forslagsnoter (Acciaccatura) vises som små noter med en skråstrek gjennom notehalsen. Lange forslagsnoter (Appoggiatura) har ingen slik strek. Begge typer plasseres foran den noten de er forslag til.

Instruksjoner

Lag en forslagsnote ved å dra et symbol fra Forslagsnote-palett til en vanlig note på notearket (i versjon 0.9.5 og tidligere het paletten kun Noter). Det er også mulig å opprette en forlagsnote ved å velge en note og dobbelklikke på en av forlagsnotene i Forlagsnote-palett .

For å legge til mer en én forlagsnote, dra flere forslagsnoter fra paletten til noten på notearket

For å legge til en akkord av forlagsnoter, opprett først én forslagsnote, velg den (ved å klikke på den) og bruk så Shift + notenavn (C, D, E, etc...) for å legge til flere noter i akkorden.

Hvis du vil endre varigheten til en opprettet forslagsnote, velg forslagsnoten og bruk noteverdiene på verktøylinja eller trykk på en av knappene 1 ... 9 (se Noteskriving ), for å endre varigheten.

Forslagsnotepaletten

Eksterne lenker