Linjer

Updated 12 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Lines

Linje-paletten, som de andre palett , fungerer med dra-og-slipp. Bruk musen for å dra en linje fra paletten og slipp den på notearket.

Linje palett

Endre lengde

Hvis du endrer lengden på en linje med musen, blir forankringspunktet (notene eller linjene som linjen hører til) uforandret. Derfor er den følgende metoden å foretrekke for å justere start- eller sluttpunktet på en linje.

 1. Hvis du er i noteskrivingsmodus, trykk N eller Esc for å forlate noteskrivingsmodus
 2. Dobbeltklikk linjen som du vil endre
 3. Endre lengden på linjen ved å flytte håndtakene med disse hurtigtastene (eller musen):
  • Skift+Høyre for å flytte forankringspunktet en note (eller takt) til høyre
  • Skift+Venstre for å flytte forankringspunktet en note (eller takt) til venstre
 4. Hvis du trenger å endre lengden visuelt uten å endre notene eller taktene som linjen er forankret til, bruker du disse hurtigtastene:
  • Høyre for å flytte håndtaket ett steg til høyre
  • Venstre for å flytte håndtaket ett steg til venstre

Se også: Crescendo , Hus