Helpause

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Measure rests

Helpause

En helpause ser ut som en helnotepause men er sentrert i takten

Når en hel takt er helt uten noter, brukes en helpause (semibreve).

For å lage en helpause, velg en takt og trykk Del. Alle noter og pauser i denne takten blir da erstattet med en helpause.

Pause over flere takter

Pauser over flere takter har et nummer over takten som indikerer antall takter pausen dekker

Pauser over flere takter indikerer stillhet over lengre tid for et instrument, og brukes ofte i ensemblenoter.

Instruksjoner

  1. Fre menyen, velg StilEndre generell stil (i versjon 0.9.5 og tidligere het menyvalget StilRediger stil)
  2. Velg "Partitur" fra listen til venstre hvis den ikke allerede er valgt.
  3. Kryss av for "Opprett pause over flere takter"

Begrensninger

Stilen du redigerer gjelder for hele partituret. Derfor er det anbefalt at du legger inn alle notene første og deretter skrur på muligheten for flertaktspauser.

Versjon 0.9.5 og tidligere delte ikke automatisk opp flertaktspauser ved viktige punkter som doble taktlinjer, skifte av toneart og øvingsmerker. Dette er fikset i de siste versjonene av MuseScore. For å omgå problemet i eldre versjoner, se seksjonen taktoperasjoner .