Toneart

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Key signatures

Tonearter lages eller endres ved å dra en toneart fra Toneart-paletten til en takt eller en eksisterende toneart.
Toneart-palett

F9 slår på eller av visning av palett .

Endre

Dra en toneart fra paletten til en toneart i notearket. Du kan også dra en toneart fra notearket til en annen toneart ved å bruke Skift+Venstre museknapp+Dra.

Legge til

Dra en toneart fra paletten til en tom del av en takt. Dette lager en toneart i starten av takten.

Fjerne

Velg en toneart og trykk Del.