Fortegn

Updated 12 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Accidentals

Fortegn kan legges til eller endres gjennom å dra et fortegnsymbol fra paletten med fortegn til en note på notearket.
Palett for fortegn

Hvis du bare vil endre tonehøyden til en note kan du også markere noten og trykke:

  • Opp: Øke tonehøyden på en note med ett trinn (favoriser kryss).
  • Ned: Senke tonehøyden på en note med ett trinn (favoriser b).
  • Ctrl+Opp: Øke tonehøyden på en note med én oktav.
  • Ctrl+Ned: Senke tonehøyden på en note med én oktav.
I versjon 0.9.6 eller senere kan du sette parenteser rundt et eksisterende fortegn. Dra parentesene fra fortegn-paletten til det eksisterende fortegnet (ikke til notehodet). For å fjerne parentesene, velg fortegnet og trykk Delete.

Hvis du senere endrer tonehøyden med piltastene, fjernes manuelle innstillinger av fortegn.

Menyvalget NoterRens fortegn går gjennom hele notearket og prøver å gjette riktige fortegn for alle notene.