Arpeggio og Glissando

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Arpeggia a glissanda

En arpeggio legges til ved å dra et arpeggio-symbol fra "Arpeggio og Glissando"-paletten til en akkord eller note.

Arpeggio-palett

For å endre lengden på arpeggioen, dobbeltklikk på den og dra håndtaket opp eller ned.

Arpeggio over to notesystemer

Glissando legges til ved å dra et glissando-symbol fra "Arpeggio og Glissando"-paletten til den første av to etterfølgende noter på samme notesystem.

MuseScore kan lage en glissando som en rett eller taggete linje

Du kan endre eller fjerne teksten til en glissando ved å høyre-klikke på den og velge "Egenskaper for glissando". Hvis det ikke er nok plass mellom to noter til å vise teksten, vil MuseScore automatisk skjule den.

Web-lenker