Paletten

1 jaar geleden bijgewerkt

  Aan de linkerzijde van het document venster bevindt zich het paletten gebied. Een Palet is een map die muzieksymbolen (veelal gegroepeerd) die kunnen worden gebruikt in de partituur. Samen vormen deze paletten het hoofdonderdeel van de werkruimte.

  Werkruimte

  Paletten weergeven of verbergen:

  • Vanuit het menu, selecteer WeergavePaletten of druk op F9.

  Enkel palet mode

  Indien je slecht één palet wilt kunnen openen per keer klik dan met rechts bovenaan de werkruimte en vink de optie "Enkel palet" aan. Hiermee wordt een reeds geopend palet automatisch gesloten bij het openen van een andere.

  Open en sluiten van een palet

  • Klik één keer op de naam van het palet of op de pijl naast de naam.

  Symbolen vanuit een palet gebruiken

  Een symbool uit het palet kan op de volgende manier aan de partituur worden toegevoegd:

  • Selecteer één of meerdere elementen in de partituur en dubbelklik op het symbool in het palet.
  • Sleep het symbool vanuit het palet naar het gewenste element in de partituur in de notenbalk.

  Tip: Om te voorkomen dat je onbedoeld symbolen in het palet verplaatst tijdens het gebruik klik je met rechts op de naam van een palet en zorg je dat de optie "Schakel bewerken in" niet geselecteerd is.

  Een voorbeeld: voeg een tenuto (—) markering toe aan een selectie van noten:

  1. Selecteer de gewenste noten.
  2. In het Articulatie & versieringen palet, dubbelklik op het tenuto symbool.

  Zodra de objecten zijn toegevoegd aan de partituur kunnen ze worden gekopieerd, geplakt en gedupliceerd. Zie Kopiëren en plakken.

  Eigen paletten

  Wanneer je een eigen werkruimte hebt gemaakt en het bewerken daarvan is ingeschakeld (zie Palet menu hieronder) dan kun je de paletten inrichten naar eigen inzicht en vereisten.

  Om een bestaand element (zoals een lijn, tekst, dynamisch teken, fretborddiagram, etc.) uit de partituur toe te voegen aan een eigen palet ga je als volgt te werk:

  • Druk op Ctrl+Shift (Mac: Cmd+Shift) en houd deze ingedrukt, sleep nu het symbool vanuit de partituur naar het palet.

  Een symbool kan ook vanuit het Hoofdpalet worden toegevoegd aan een palet in je eigen werkruimte. Dit doe je als volgt:

  • Sleep het symbool vanuit het hoofdpalet venster naar je eigen palet.

  Symbolen rangschikken in een eigen palet:

  • Sleep het symbool naar de cel waarin je dit wilt weergeven, het zal nu van plaats wisselen met het symbool dat in die cel staat.

  Door met rechts te klikken op de naam van een palet in je eigen werkruimte krijg je het volgende menu te zien:

  • Palet-eigenschappen...: Hier kun je de weergave van het open palet aanpassen:

   Palet-eigenschappen

   • Naam
   • Celgrootte: Breedte, Hoogte
   • Correctie instelling van het element: Pas de verticale verschuiving van de elementen in het palet aan.
   • Schaal: Maak de elementen in het palet groter of kleiner.
   • Laat raster zien: Verdeel het palet visueel in cellen, één voor ieder element.
   • Laat ‘Meer onderdelen…’ zien: Maak een cel dat het Hoofdpalet opent.
  • Voeg nieuw palet toe...: Maak een nieuw leeg palet aan.
  • Verplaats palet omhoog / Verplaats palet naar beneden: Bepaal de volgorde van de paletten.
  • Schakel bewerken in: Maakt het mogelijk de inhoud van de paletten aan te passen.
  • Sla palet op...: Sla op als .mpal bestand.
  • Laad palet...: Laad een .mpal bestand.
  • Verwijder palet: Verwijder het palet uit de werkruimte.

  Klik met rechts op een element dat zich in een palet bevindt (indien bewerken is toegestaan) zal het volgende menu laten zien:

  • Verwijder: Verwijder het element uit het palet.
  • Eigenschappen...: Open het Paletcel-eigenschappen venster:
   • Naam: De tekst die verschijnt als je de muis cursor boven het element beweegt.
   • Correctie instelling voor de inhoud (X, Y): Pas de positie van het element aan in het palet.
   • Schaalwaarde voor de inhoud: Maak het element groter of kleiner in het palet.
   • Teken notenbalk: Teken de vijf lijnen van een notenbalk achter het palet element.
  • Meer elementen...: Opent de relevant sectie in het hoofdpalet.

  Opmerking: Het aanpassen van de waarden in de "Paletcel-eigenschappen" is alleen van invloed op het uiterlijk van het element in het palet. Het veranderd niet de grootte of plaatsing in de partituur.

  Gedrag van tekst en lijnen

  Indien het symbool dat je vanuit het palet toevoegt aan de partituur een tekst element bevat (zoals staff text (notenbalk tekst), dynamische tekens, vingerzetting, herhaling, etc.) dan worden de eigenschappen zoals lettertype, lettergrootte, tekst kleur en uitlijning toegepast aan de hand van de volgende regels::

  1. Tekst-eigenschappen die niet veranderd zijn door de gebruiker maken gebruik van de relevante tekststijl.

  2. Aangepaste tekst-eigenschappen, de eigenschappen die gewijzigd zijn door de gebruiker voordat het symbool is toegevoegd aan een eigen palet, blijven zoals deze zijn aangepast.

  Daar tegen over staat dat de lijn-eigenschappen of lijnen die vanuit het palet worden toegepast altijd ongewijzigd blijven (zoals ingesteld door de gebruiker voor het opslaan in de eigen werkruimte of zoals vooraf gedefinieerd in de basis/geavanceerde werkruimtes).

  Zie ook

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.