Afbreekstreepje in liedtekst

• 9 Mrt 2018 - 13:15

Wanneer ik de liedtekst verticaal centreer op het referentie punt (bewerk tekststijlen), zakken de woorden wel naar beneden, maar de afbreekstreepjes niet. Wat doe ik niet goed?

Groeten,

Berend


Comments

De teksten worden geplaatst in relatie tot de locatie van een melisma. Als u alles wilt verplaatsen, gebruikt u de tekststijl en past u de verticale offset aan.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.