Herhalingstekens.

• 20 Feb 2019 - 15:34

Ik wil herhalingtekens, b.v. een volta, groter weer geven. In "stijl" is het onderwerp "herhalinstekens en sprongen" niet meer te vinden. Hoe vergroot ik herhalingstekens in MS 3?


Comments

De gemakkelijkste manier om een stijl toe te passen op bijna alles in versie 3 is om de wijziging in één item met behulp van het infovenster (F8 opent het). Als je eenmaal tevreden bent met hoe het eruit ziet, klik je op de S rechts van het formaatitem dat je hebt gewijzigd, dit zal van toepassing zijn op al datzelfde type item. Als deze S niet bestaat voor een specifiek item, kan deze waarschijnlijk niet globaal worden ingesteld. Je kunt ernaar zoeken in het menu Opmaak-> Stijl waar bepaalde instellingen moeten worden gewijzigd, deze zijn meestal gerelateerd aan automatische plaatsing. Ik weet dat volta's er bijvoorbeeld zijn.

Also in English in case it helps anyone:

The easiest way to apply a style to almost anything in version 3 is to make the change to one item using the inspector (F8 opens it). Once you are happy with how it looks, click the S to the right of the format item you changed, this will apply that to all of that same type of item. If this S doesn't exist for a specific item then it probably can't be set globally. You can look for it in the Format->Style menu where certain settings must be changed, these are mostly related to auto placement. I know voltas are there for example.

Hoi, misschien dat je ook de herhalingstekens zelf duidelijker wilt hebben. Dit kan door ze z.g. vleugels te geven. Ga boven in de balk naar "Opmaak"-->"Stijl"-->"Maatstrepen" en zet het vinkje boven bij: "Gebruik verlengde uiteinden etc. etc."
Groetend, Hans55

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.