Afspelen

• 15 Apr 2019 - 12:27

Hoe laat ik mijn gemaakt muziekstuk trager/sneller afspelen?


Comments

Als het enkel voor jezelf (en tijdelijk) het wijzigen van het tempo is, bvb bij het oefenen, maak dan gebruik van het afspeelpaneel zoals al mike al aangeeft (F11).

Indien het het instellen van het standaardtempo van het muziekstuk betreft voor iedereen die het ooit zal (af)spelen, dan voeg je best een tempotext toe: https://musescore.org/nl/node/278604

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.