Stemmen

• 29 Nov 2019 - 11:42

Ik kan sinds 25 jaar mijn linkerhand niet meer gebruiken maar met de huidige techniek en electronica kan ik
gelukkig toch weer pianospelen.
In musiscore zou ik om die reden graag willen schakelen tussen een notenbalk wel of niet afspelen
(cq de Rechter of Linkerhand) , terwijl de notenbalk in de partituur wel leesbaar blijft.
Is daar een mogelijkheid voor? Moet ik het zoeken in lagen of stemmen? Gaat dat mbv de mixer?
alvast bedankt voor nuttige suggesties.
Arno


Comments

Om dat eenvoudig te bereiken, kan je best gebruik maken van 2 piano-instrumenten die elk 1 notenbalk hebben.
Als je van een partituur start met een piano met dubbele notenbalk:
1. Bewerken → Instrumenten
2. Voeg een Piano toe
3. Selecteer alles in de onderste notenbalk van de 1ste piano (klik op de eerste noot, Shift+klik op de laatste)
4. Knip (Ctrl-X)
5. Klik op de eerste maat van de onderste notenbalk van de 2de piano en plak (Ctrl-V)
6. Bewerken → Instrumenten
6b) Klik in het rechtergedeelte op de onderste notenbalk van de 1ste piano en druk dan in het midden op de knop om ze te verwijderen
6c) Idem voor de bovenste notenbalk van de 2de piano
7) dubbelklik op de eerste maatstreep van de bovenste piano
8) sleep het uiteinde naar de onderste notenbalk
9) Klik op een lege plek in de partituur, alle andere maatstrepen zouden nu moeten gevolgd hebben.

Wanneer je nu in de mixer kijkt, zie je twee kanalen. 1 voor de 1ste piano (bovenste notenbalk) en 1 voor de 2de piano (onderste notenbalk).

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.