Dutch review

• 11 Sep 2015 - 02:14

Ik ben nu halverwege de software vertalingen, hier zijn wat bevindingen:

Handig dat alles al vertaald is, een goed en denk ik noodzakelijk uitgangspunt voor review.

Goed dat er maar 1 reviewer is, ik weet nu wat ik bekeken heb en wat niet.

Na review kan alleen de reviewer het nog aanpassen. Ik heb de wijsheid niet in pacht en sta open voor discussie. Maar zo wordt het wel stabiel.

Hoofdletters in de zin is not done in het nederlands. Losse woorden vaak ook. Zinnen met veel hoofdletters zijn waarschijnlijk knoppen, die zonder zijn de balonnetjes. De ene moet eig. kort en de andere lang. Dit is in de brontaal echter ook niet het geval.. Worden zinnen nu niet te lang , bijvoorbeeld zinnen met Reset =
Herstel de standaardwaarde voor 'Watdanook'. Als ik zeker wist welke de balontekst was en welke niet, zou ik verschil kunnen maken en Herstel 'Watdanook' kunnen gebruiken naast de lange versie in de ballon. Jammer dat er niet meer metainformatie is.

Ik gebruik nu overal gebiedende wijs. Op enkele plaatsen was dat al toevallig zo, maar op de meeste paatsen werd het hele werkwoord gebruikt. Ik ben voor imperativus.

Ik heb de glossary nog wat aangevuld.

Het blijft een iteratief proces, maar het wordt dan ook steeds beter hoop ik. Bij het handboek vertalen moeten de strings van de software letterlijk gebruikt worden, gaat dat automatisch?

De shortcuts moet ik nog eens doorlopen.
Niet te veel en liefst uniek zou ik zo zeggen..
Bij het vertalen is kennelijk niet echt gekeken naar welke letter nog vrij was...


Comments

Dag Ad, dank je wel om je bevindingen te delen. Je samenvatting lijkt me ideaal om er translator guidelines van te maken. Maar alvorens dit werk aan te nemen, alvast eerst even antwoorden op je vragen.

"Bij het handboek vertalen moeten de strings van de software letterlijk gebruikt worden, gaat dat automatisch?"

Dit gaat niet automatisch. Het is inderdaad de bedoeling dat exact dezelfde strings gebruikt worden, anders is het handboek niet consistent met de software. Normaal kan de glossary hierbij helpen, maar natuurlijk hangt het af van hoe compleet deze is.

Over de glossary gesproken: gisteren heeft Transifex een nieuwe update uitgevoerd waardoor het mogelijk is om nu de glossary uit te werken tijdens het vertalen. Zie https://www.transifex.com/blog/2015/add-glossary-terms-inside-editor/

"De shortcuts moet ik nog eens doorlopen. Niet te veel en liefst uniek zou ik zo zeggen..
Bij het vertalen is kennelijk niet echt gekeken naar welke letter nog vrij was..."

De shortcuts is inderdaad iets wat extra review nodig heeft. Je hebt immers menu shortcuts die bepaald worden via het gebruik van het & karakter in de menu label, zoals beschreven op http://doc.qt.io/qt-5/qshortcut.html#details

Laten we deze topic gaande houden om dan uiteindelijk een Engelstalige guideline te maken die het makkelijker maakt voor huidige en nieuwe vertalers om de vertalingen verder te verbeteren.

Als antwoord op van Thomas

Die glossary edit mode heb ik inderdaad al meerdere keren gebruikt ;-) Vandaar dat ik meerdere glossary entries ook heb toegevoegd. Is voor mijn eigen consistentie bewaking ook handig.

In de description is een mogelijkheid om tags toe te voegen. Daar zou evt. "balloon help" getagd kunnen worden. Maar belangrijker is de tag als het echt kort moet zijn...

Het valt me op dat veel strings weer terugkomen. Volgens mij zit de oude code er ook nog in?

Taggen?

Bij het vertalen van het manual weet je anders niet waar je moet kijken?

Ik probeer het natuurlijk gelijk te krijgen, maar het lijkt overbodig werk.

Als antwoord op van Thomas

Die glossary edit mode heb ik inderdaad al meerdere keren gebruikt ;-) Vandaar dat ik meerdere glossary entries ook heb toegevoegd. Is voor mijn eigen consistentie bewaking ook handig.

In de description is er een mogelijkheid om tags toe te voegen. Daar zou evt. "balloon help" getagd kunnen worden. Maar belangrijker is de tag als het echt kort moet zijn...

Het valt me op dat veel strings weer terugkomen. Volgens mij zit de oude code er ook nog in?

Ik probeer het natuurlijk gelijk te krijgen, maar het lijkt overbodig werk ???

Als antwoord op van Ad.Stakenborg

Hallo Ad,

Ik had je al laten weten dat ik het handboek op de site zou doorlopen zodra je klaar bent met de review. Omdat ik namelijk niet weet waar je bent met de review en de strings niet altijd in dezelfde volgorde als het programma staan is het onbegonnen werk om dit gelijktijdig te doen.
Je mag het natuurlijk wel doen, maar ik heb er geen probleem om het handboek bij te werken en heb dezelfde mening dat de gebruikten teksten 100% overeen moeten komen.

Andere zaken zijn meer persoonlijk over welke tekst nu wel mooi en/of gebruikelijk is en welke niet. Ik zou bv geen pagina aanzicht en doorlopend aanzicht gebruiken. In plaats daarvan zou ik weergave gebruiken. Ontrafel en Verweef....tja als ik de engelse tekst weet dan kom er ik misschien uit wat er bedoelt wordt maar als ik het nu lees zou ik het, zonder de extra kennis, niet weten en ik ben van mening dat gebruikte teksten voor een zo groot mogelijke gemeenschap direct begrijpbaar moeten zijn.

Ik heb wel iets anders gevonden, er wordt nu gebruik gemaakt van de term Siernoten. In de 40 jaar dat ik met muziek bezig ben heb ik nog nooit van deze term gehoord, maar ja het zou natuurlijk best kunnen bestaan. Een aantal van de tooltips gebruiken nog wel de tekst voorslag, wat deze noten ook zijn. Wellicht handig om hier toch gebruik te maken van de term voorslagen.

Verder zie ik in het 'Algemene Stijl' scherm de tekst "Toevallige Voortekens" in de lijst staan. Echter de stijl hier gaat niet over toevallige voortekens maar gewoon over de hoe de herstellingstekens worden weergevevn. Mijn advies zou zijn om dit terug te zetten naar Voortekens of (en dat is misschien nog beter) in Herstellingstekens.

Als antwoord op van Ad.Stakenborg

Ontrafel en verweef, die had je snel gevonden. Geniaal hé? Begrijpt vast niemand. Maar m.i. al ietsje meer in fe richtong dan imploderen en exploderen.

Het is nu Verdeel en Voeg samen. +2 strings.

Verdeel de inhoud van de bovenste geselecteerde notenbalk over de notenbalken daaronder

Voeg de inhoud van de geselecteerde notenbalken samen in de bovenste geselecteerde notenbalk

Mee eens zo?

Als antwoord op van Henk De Groot

Siernoten

Grace notes. Grace is elegantie. Elegante noten.
Ik heb bewust niet voor voorslag gekozen, omdat ze ook gebruikt kunnen worden als ....naslag. Bijvoorbeeld na de welbekend lange triller die eindigt met een klein duikje naar beneden. Dilemma dus. Net als mordent en triller zijn deze kleine nootjes versieringen. En zowaar, siernoot komt in de nederlandse taal voor
Google 'siernoot muziek'. De sectie met alle vormen van appo en accia dingen prall prall etc. moet ik nog reviewen, maar de trillende triller zal het niet halen.
Ik stel voor om de naam siernoten te blijven gebruiken.

Als antwoord op van Henk De Groot

Is een Grace note niet een vorm van ornamentation?

Ornamantation wordt o.a. bij doedelzak en tinwhistle gebruikt. En zijn noten die niet nodig zijn voor de basis melodie van een nummer, maar het geheel correcter te laten klinken.
Bij een doedelzak en tinwhistle zijn ze bv nodig om losse tonen te kunnen horen bij noten die op dezelfde hoogte staan en niet aan elkaar vast gespeeld dienen te worden. Door de constante luchtstroom in het instrument moet je iets extra's doen om losse noten/tonen dan te kunnen laten horen.

En dan zou siernoot ook in de richting komen.

Als antwoord op van Remco

Een ornament is inderdaad een versiering, maar ik denk dan zelf eerder aan grotete versierinhen als praller, triller, mordent, en de up down varianten die musescore nog kent.

Dit zijn allemaal meerdere nootjes, dus niet slechts een siernootje, of uiterlijk een dubbele siernoot, ervoor of erachter.

Als het heulveul uitgeschreven siernoten zijn, heet het volens mij ossia.

Hoedjes, streepjes e.d. vallen m.i. ook niet onder de versieringen, maar zijn speelwijzen.

Ik moet siernoten toch ooit ergens hebben opgestoken, dus het is m.i. legitiem, maar de echte muziek accadeem heeft het natuurlijk liever over apocalyptische accasianoten (appociatura, accaciatura).

Dus ik heb bewust niet voor ornament noten gekozen.

Als antwoord op van Ad.Stakenborg

Siernoten werd mij uitgelegd bij de pennywhistle lessen als versiersels en/of zoals ik hierboven schreef een vorm van onderbreking.
Een thrill en mordent gebruik ik dan inderdaad ook, maar juist die steeds als meerdere noten, dus groter zoals je aangeeft.

Het klopt dus zeker om een 'grace noot' als siernoot te vertalen. Maar ergens blijft het ook onduidelijk, als je niet naar de andere ornamentatie vertalingen kijkt.

Zoiets als er het beste van maken en zo gebruiken zou ik zeggen.

Als antwoord op van Henk De Groot

Accident

In het Engels accidental geeft al aan dat er toevallig een nootje wat hoger of lager is in een maat. In dat geval is de term toevallig voorteken juist. Er kunnen ook voortekens aan de sleutel staan, maar die zijn niet toevallig. Dat is de toonsoort. Dan hebben we herstellingstekens om die weer ongedaan te maken. Dat is een natural.
Als laatste hebben we de hoffelijke herinneringen, de coutesy marks. Dat kan een herinneringsvoorteken zijn of een herinneringstoonsoort. In de herinnerongstoonsoort kunnen courtesy herstellingstekens tov de vorige toonsoort staan.

Ik zal bekijken waar het evt. mis is gegaan, maar volgens mij is alles wat niet aan de sleutel staat 'toevallig'. Zo is een herstellingsteken in de maat ook een toevallig voorteken.

Maar voor de algemene benamingen zal ik kijken of ik 'voortekens' rechtmatig kan gebruiken. Een toevallig voorteken is immers ook een voorteken ;-)

Mee eens?

Ik laat nog weten wat ik aanpas.

Als antwoord op van Ad.Stakenborg

In alle Paletten heb ik de Accidentals weer Voortekens genoemd. Voortekens kunnen nl. toevallige voortekens zoals kruis of mol zijn, toevallige herstellingen zijn, of herinneringsvoortekens zijn.
Dus ze zijn niet persé altijd toevallig, want herinneringen.zijn niet toevallig ;-)

Als de voortekens bij de toonsoort horen, worden ze officieel niet accidental (toevallig) genoemd, maar key signature.

Formeel is toevallig voorteken wellicht correct, maar practisch gezien is het vreemd.

Alleen in het stijlpalet heb ik nog op 1 plek de term toevallig laten staan om de afstand tussen de toevallige voortekens te bepalen als er meerdere toevallig erg dicht bij elkaar staan...

Als antwoord op van Ad.Stakenborg

Hoi Ad,

Vraagje, ik zie dat je in lijn met je stelling over het gebuik van woorden nu de teksten voor Opslaan, Knippen, Plakken, e.d. ook hebt gewijzigd in Sla op, Knip, Plak en zo zijn er nog een paar teksten. Ik ben deze teksten nog niet in andere programma's met een nederlandse interface tegengekomen. Zou het daarom niet verstandiger zijn om hiervoor de gebruikelijk termen te gebruiken die men verwacht?

Groet,
Henk

Als antwoord op van Henk De Groot

Als je de doorsnee vertalingen van werkwoorden bekijkt van alle programmatuur, dan kom je meestal de infinitief tegen, want die staat ook het eerste in het woordenboek: het gehele werkwoord. In het Engels werd echter altijd de imperatief bedoeld. De allereerste commado's waren run, save, load. Dit is natuurlijk een gebiedende wijs (impetatief), maar in het Nederlands krijg je dan vertalingen waarin twee woorden kunnen voorkomen: voer uit, sla op. Om dubbele woorden en dus spaties te vermijden, koos men de infinitief. Maar het instinct zei toch toch dat dit niet echt klopte, daarom kwamen er toch imperatieven voor in de vertalingen.

Bij MuseScore kwam ik deze ook tegen (1 op 5-10) waarbij ik dan dacht: zie je wel, dat is ook logischer!

Maar inderdaad niet overal gebruikelijk. Ik wijt dit aan slechte vertaalsystemen waarbij de semantiek en context geheel uit het oog verlotrn zijn.

Ik ben voor consistentie, of voor een regel wanneer wel en eanneer niet... Zo heb ik 16e veranderd in 16de, zoals 512de, 8ste.

Het heeft natuurlijk veel invloed op manual vertalingen, maar dat mag geen reden zijn *als* het beter is.

Zoal ik al zei is Afspelen! ook gebiedende wijs, maar dan moet Annuleer ook Annuleren zijn etc.

Gebruikelijk is het dus een zootje, daar is geen lijn in te trekken. De vraag is wat correct en duidelijk is...

Eenvoudige zinsbouw:

Laad het bestand door op "Laad" te klikken.

Door op "Laden" te klikken kunt U het bestand laden.

Ik denk dat alles infinitief soms ineens krom overkomt, en alles imperatief soms ongewend... maar correct.

In beraad...

Als antwoord op van Ad.Stakenborg

Ad,

Ben het met je eens dat bij het vertalen er eerst gekeken moet worden naar correct Nederlands talgebruik. Echter, we moeten gelijktijdig ook rekening houden met de verwachtingen van diegene die MuseScore gebruiken. En dan ogen de huidige vertalingen van knip, plak en kopieër heel erg vreemd.
Aan de andere kant moet ik ook toegeven van de vertaling van 'Sla op' en eronder staande regels veel beter leesbaar is dan wanneer er 'Opslaan' gebruikt wordt.
Voor de consistentie kan ik mijzelf daarom wel goed vinden in de huidige vertaling, maar kan ik mij wel voorstellen dat er opmerkingen cq vragen komen van anderen die niet met de vertaling bezig zijn (geweest), maar enkel MuseScore gebruiken als gereedschap.

Als antwoord op van Remco

Ze zullen het wel snappen, maar het is inderdaad erg ongebruikelijk.

Ik zit te denken aan een spelregel;

Als het een enkel woord is, infinitief.
Als het een combinatie van 2 of meer woorden is, imperatief.

Load
Laden

Load file
Laad bestand

Tja, of dat consistente menus oplevert durf ik zo niet te zeggen...

Ik vind overigens dat een sourcestring erbzo uit zou moeten zien:

Load file

Met een eenvoudige workbench is dat goed te doen.

Hiezo eigenwijs? Gebiedende wijs!

Als antwoord op van Henk De Groot

Ik heb er herbepaal repetitietekens van gemaakt.
Dit is wat er gebeurt:
Als je wat rep.tekens hebt weggegooid of tussengevoegd, worden deze herbepaald om ze op doorlopende lettervolgorde of nummer te zetten. Resequence.

Of is Hernummer/heralfabetiseer repetitietekens scherper?

Als antwoord op van Ad.Stakenborg

Nog iets gevonden.

regelafbreken.png

In dit scherm wordt nu regel omslag en regelafbreken gebruikt. Ik ben voorstander van regelafbreken omdat dit waarschijnlijk beter begrepen wordt. Maar ben wel van mening dat dit dan voor alle teksten moet worden gebruikt.

Misschien kun je hier iets mee?

Als antwoord op van Henk De Groot

Er is een splashscreen, dat startscherm heet (logo of zo iets), en een window dat opent om te helpen een partituur te maken. Ik heb dit starthulpscherm genoemd.
Zou je de aanwezigheid van dit tweede scherm en de schakeling vanuit hier willen testen?

Opstartwizard kan evt. ook.

Als antwoord op van Ad.Stakenborg

Het splashscreen heet opstartscherm. Dit is volgens mij een scherm dat getoond wordt bij het opstarten. Inderdaad laat dit het logo zien. Deze optie zou misschien ook gewoon "Laat logo zien" kunnen heten.

Het scherm dat opent om je te helpen met starten was eerst het startscherm en heet nu starthulpschermen. Waarom starthulpschermen en niet starthulpscherm (zoals je hierboven hebt geschreven)? Er is immers maar 1 scherm in beeld. Wel is het consistent want je gebruikt nu overal de tekst starthulpschermen, persoonlijk had ik dit gewoon startscherm laten heten.

De engelse tekst Startcenter is wellicht toepasselijk maar en echte nederlandse variant is lastig te vinden. Wellicht zou Beginscherm iets kunnen zijn? Maar Starthulpscherm heeft ook wel wat.
En zelf Opstartscherm is een mogelijk indien het weergeven van de splashscreen anders wordt genoemd. Ik zou het geen wizard noemen, want het scherm biedt alleen een aantal optie's. Het is geen wizard die je door een aantal stappen heen neemt om iets te maken.

Als antwoord op van Ad.Stakenborg

Tja een voorslag erna klinkt wel uitdagend.

De tooltip die verschijnt bij de siernoten volgt de nieuwe standaard nog niet helemaal.
Er wordt nu wel siernoot gebruikt, maar dan 16e en 16e erna i.p.v. 16de en 16de erna.

De andere siernoten komen voor bij Doedelzak versieringen. Ik zie daar vaak dezelfde tooltip die alleen Dubbele voorslag weergeeft terwijl er ook varianten zijn waar de noot er bij vermeldt wordt zoals 'op G'.

Helaas heb ik geen kennis van doedelzak partituren en heb daar weinig input voor. Ik kan alleen maar suggeren dat een consistente aanpak (zoals je reeds doet) het beste resultaat zal leveren.

Na 500 te gaan...dus reeds vele meer al gedaan. Compliment hoor voor het vele werk.

Als antwoord op van Henk De Groot

Heb nog even gezocht op -e en nu aangepast.

De vreemde siernoten komen inderdaad nog, nog 300 strings te gaan.

Er zijn nog veel strings met "active" en "record", behalve noten ook punten, overbindingen etc.

Wordt dit grbruikt bij midi invier, of bij het maken van pligins?

Active zal actirf blijven, maatlr voor trcord den ik opname cq opname ?

Als antwoord op van Henk De Groot

Heb nog even gezocht op -e en nu aangepast.

De vreemde siernoten komen inderdaad nog, nog 300 strings te gaan.

Er zijn nog veel strings met "active" en "record", behalve noten ook punten, overbindingen etc.

Wordt dit grbruikt bij midi invoer, of bij het maken van plugins?

Active zal actire blijven, maar voor record denk ik aan opname ?

Als antwoord op van Ad.Stakenborg

Een aantal van de termen met record zie ik terug komen in de MIDI Remote Control (afstandsbediening).
Voorkeuren -> Noteninvoer scherm.
Hierbij kunnen specifieke midi toetsen/knoppen worden toegewezen aan functie in MuseScore.
Opname in dit geval lijkt mij correct, want je neemt de toets op die je wilt toewijzen dan de functie.
Eigenlijk zou het meer vastleggen zijn.

Pref-NoteInput.JPG

Het ziet er naar uit de beide rondjes hun eigen tekst hebben. Voorbeeld voor Rewind.
Het groene rondje heeft de tekst "Rewind" in transifex en het rode rondje de tekst "Rewind Record" als label gekregen. Het label wordt alleen weergegeven voor het groene rondje en bij het rode is dit niet zichtbaar.

Ik neem aan actire een typo is....

"Is Active" is wellicht meer iets van "Is toegewezen" of misschien alleen "Toegewezen"

Als antwoord op van Henk De Groot

Bedankt voor de screenshot! Ik snap nog niet helemaal de groene en rode lampjes, maar de context van de strings wordt al wat duidelijker...
Ik kwam vreemde dingen als "tie is active" tegen, maar nu snsnap ik dat het een midi code is om een overbinding te genereren.

Als je boven het groene lampje zweeft zie je wel een string en bij het rode niet?

Als de code nog niet is vastgelegd, of je bent hem aan het opnemen verschijnt wellicht de andere string?

Aangezien het lampjes zijn bedenk ik me nu dat het zo zou kunnen zijn:

Als je de reeds gekoppelde midi code genereert door op de juiste toets te drukken, gaat het groene lampje aan ter controle: "Ik zie dat je nu een 'overbinding's code genereert" oftewel
"'Overbinding' is nu actief"

(Kun je ook op het lampknopje drukken om zo de code te genereren? Dat zou het ballonnetje ook kunnen verklaren).

Hoe neem je een nieuwe/andere midi code op? Druk je dan eerst op het drukknopje (lampknopje)?

Ik kwam de string PushButton namelijk in die context tegen.
Bedoelen ze met Drukknopje het
Lampknopje of Druklampje ?

Er zou ook "Push Button" kunnen zijn bedoeld: druk op de knop!

In transifex staat er nu een vraag (issue) van mij bij die string.

Vanaf dan is de string wellicht pas zichtbaar "Nu ben ik de code voor 'overbinding' aan het opnemen" oftewel

"'Overbinding' wordt nu opgenomen"

Ik denk dat het 'Aanhalen' binnen de string ook wat duidelijker is.

Ik begrijp nu iig wel rare strings als

Stop is active

Als antwoord op van Henk De Groot

Bedankt voor de screenshot! Ik snap nog niet helemaal de groene en rode lampjes, maar de context van de strings wordt al wat duidelijker...
Ik kwam vreemde dingen als "tie is active" tegen, maar nu snsnap ik dat het een midi code is om een overbinding te genereren.

Als je boven het groene lampje zweeft zie je wel een string en bij het rode niet?

Als de code nog niet is vastgelegd, of je bent hem aan het opnemen verschijnt wellicht de andere string?

Aangezien het lampjes zijn bedenk ik me nu dat het zo zou kunnen zijn:

Als je de reeds gekoppelde midi code genereert door op de juiste toets te drukken, gaat het groene lampje aan ter controle: "Ik zie dat je nu een 'overbinding's code genereert" oftewel
"'Overbinding' is nu actief"

(Kun je ook op het lampknopje drukken om zo de code te genereren? Dat zou het ballonnetje ook kunnen verklaren).

Hoe neem je een nieuwe/andere midi code op? Druk je dan eerst op het drukknopje (lampknopje)?

Ik kwam de string PushButton namelijk in die context tegen.
Bedoelen ze met Drukknopje het
Lampknopje of Druklampje ?

Er zou ook "Push Button" kunnen zijn bedoeld: druk op de knop!

In transifex staat er nu een vraag (issue) van mij bij die string.

Vanaf dan is de string wellicht pas zichtbaar "Nu ben ik de code voor 'overbinding' aan het opnemen" oftewel

"'Overbinding' wordt nu vastgelegd"

Ik denk dat het 'Aanhalen' binnen de string ook wat duidelijker is.

Ik begrijp nu iig wel rare strings als

Stop is active

Als antwoord op van Ad.Stakenborg

Als je met de muis over het groene lampje gaat komt de tekst "Is actief" als tooltip te voorschijn.
Bij de rode komt de tekst "Neem op" te voorschijn.
Ik heb geen midi toetsenbord bij de hand en kan dus even niet testen of het groene lampje actief blijft na het koppelen/vastleggen van de midi toets aan deze functie.

De string PushButton gezocht en deze komt vermoedelijk uit dit scherm:

notenbalktekst.JPG

De 1, 2, 3, 4 knoppen zijn de pushbuttons. Echter komt daarbij verder geen tekst in het zicht.

Als antwoord op van Ad.Stakenborg

In de broncode staan dat teksten als iets van accesible text.
Volgens iets in de software zodat het element kan worden gebruikt.
Misschien komen de teksten in debug mode zichtbaar? Heb ik nog niet geprobeerd.
Anders wellicht een draadje starten in het engelse forum zodat de engelse ontwikkelaars er ook even naar kunnen kijken en hun info geven.

Als antwoord op van Ad.Stakenborg

Hoi Ad,

Ben ik weer.....

Ik ben de vertaling tegengekomen voor de werkbalk waarin de afspeel functie's zitten.
De naam voor deze werkbalk was: Afspeelwerkbalk
En heet nu: Transport gereedschappen
Ik was juist blij met de betere vertaling die we in NL hebben want transport gereedschappen zijn voor mij toch een heel ander soort gereedschap dan afspeel functie's.
Wat is de reden dat je dit hebt veranderd?
Het gaat om string 1629.

Als antwoord op van Henk De Groot

Het engels is: transport tools

Het woord tools komt niet vaak voor, maar is in het alg. werkbalk of gereedschappen beter?
Normaal is tools van alles en nog wat, en is een werkbalk een ui vorm die niet benoemd wordt.

Op deze plek is transport niet passend zo te horen.

zijn het afspeel gereedschappen.zoals play of verpaatsingsgereedschappen zoals move en kopieer en duplicate. Etc.

Ik zet hem op unreview en stel een vraag over transport

Als antwoord op van Ad.Stakenborg

Het is vervelend dat tools een verschillende betekenis kan hebben. Dus moet er inderdaad nagedacht worden over de context waarin het gebruik wordt.
De werkbalk waar het over gaat is waar de afspeel knop in zit, de terug naar het begin knop, de herhalingen, de metronoom knop etc. Wat mij betreft allemaal afspeel gerelateerde functies.
De tekst is nu Afspeelwerkbalk en denk dat dit de beste tekst is voor deze tekst.

Ik vraag mij trouwens wel af of er engelsen zijn die begrijpen wat transport tools zijn...

Als antwoord op van Henk De Groot

Het raadsel van het transport is opgelost ;-)

Ik had een vraag gepost in het forum translation
https://musescore.org/en/node/77681

Ikzelf kan me de term transport niet meer herinneren, mijn eerste muziekprogramma was begin jaren 80, notator alpha op de atari.

Om zowel oude als nieuwe gebruikers tevreden te stellen,
zouden we iets als "bandtransportknoppen" kunnen nemen, of "Afspeel- en bandtransportknoppen".

Rewind wordt dan terugspoelen ;-)

Ik ben altijd allergisch geweest voor te algemene termen als "gereedschappen", dan kun je welhaast net zo goed " "dingussen" zeggen ;-)

Maar in dit geval heeft de term knoppen iets nostalgisch.

Als antwoord op van Ad.Stakenborg

Ik realiseer me nu dat deze discussies over Nederlandse vertalingen eig. in het forum translation onder een kopje dutch translation zouden moeten staan, ik zal een verwijzing naar dit topic daar toevoegen in jouw thread Henk ;-)

Daar het een enorm impact op de documentatie zal hebben, is het hier ook helemaal niet verkeerd ;-)

Als antwoord op van Ad.Stakenborg

Nog een typo tegengekomen...string 3709 in transifex.

Preferences.png

Ook zie ik een nadeel in mooie tekst die je gebruikt voor de becijferde bas.
De string wordt in dit dialoog er lang waardoor alle sneltoetscombinaties erg ver naar rechts in het venster staan.
Is er wellicht een korte (afgekorte) tekst denkbaar?
Wellicht zoals de eerste tekst: Voortgang met 64ste noot..... (dus 'een' weglaten).
En/of misschien gewoon besluiten "basso cont." niet te gebruiken?

Als antwoord op van Ad.Stakenborg

Figured Bass is duidelijk, maar becijferde bas klinkt als basnoten met een vingerzetting. Daarbij is becijferde bas een nederlandse vertaling van een engelse vertaling uit het latijn/italiaans.

Dus de term becijferde bas gaaf bij deze overal weg.

Blijft Basso cont. over, maar dat mag nu wel

Basso continuo

worden.

Alleen Basso vind ik wat min en verwart de leek vast met 8va bassa en Basso en Adriaan.

Ik wacht even op je reactie, het zijn nogal wat strings..

Als antwoord op van Ad.Stakenborg

Alleen "Basso continuo" lijkt mij het beste. Basso was inderdaad iet wat kort af en bracht mij in het begin ook wat verwarring. De tekst kan gewoon in het handboek opgezocht worden voor iemand die niet weet wat hiermee wordt bedoeld. De personen de het wel weten zullen ook weten hoe het gebruikt wordt.

Tick Span en Short Span

nu vertaald als:
'Tik 1 omspan'
'Tik 2 omspan'
'Kort 1 omspan'
'Kort 2 omspan'

Ik had werkelijk geen idee wat bedoeld werd (zowel in NL als EN)
maar een forum topic leerde me dat het met maatstrepen te maken had..

Tick is dus eerder een kort streepje (een vinkje, de meest gangbare betekenis van tick, is hier niet op zijn plaats).
Ergens een 'Streepje' bij zetten (afturven)
Of 'Lijntje'.

'Span' is hier een zelfstandig naamwoord, geen werkwoord.

Omspanning is dus al beter, maar er wordt niets "om" spannen.

Het is eerder een grootte, lengte, wijdte of bereik.

'Streepjesgrootte 1'

Maar wat dan voor 'Short'?

Eigenlijk vind ik dit wel gedurfd:

Turfjesgrootte 1 :-)
Turfjesgrootte 2
Streepjesgrootte 1
Streepjesgrootte 2

(nog niet aangepast, ik wacht eerst even op reactie :-)

Vraag: is de span niet gedefinieerd in maatlijnen? Bijvoorbeeld 2e tot 4e maatlijn?

Reikweidte, of toch Omspanning?

Als antwoord op van Remco

In de oude muzieknotatie kom je deze korte maatstreepjes tegen.

Of de cijfers 1 en 2 het begin en eindpuntdefinieten hebik nog niet bekeken...

Wat dan naadt een tick een short is weet ik niet..

Zelf zet ik wel eens een streepje boven een noot if rust in de maat om de tel aan te geven bij syncopen.
Zou dat een tick zijn, en short het korte maatstreepje?

Daarnaast kan ik me voorstellen dat je in een 7/8 maat de groepering in de maat even aangeeft, ofschoon dat er soms ook boven wordt aangegeven met 3+2+2

Verder kun je de maatstreep doortrekken naar de volgende balk, dan gaat de rest van de maatstrepen ook mee, maar dat wordt hier niet bedoeld.

Als antwoord op van Ad.Stakenborg

Volgens mij gaat het hier om strepen die in plaats komen van een maatstreep.
De "span" kan hierbij vergroot worden zodat het streepje over 1 lijn staat of 2 lijnen in de notenbalk of zelfs meer.
Het verschil dat ik verder zie is dat de Tick op bovenste lijn van de notenbalk staat en de Short in de notenbalk staat.

maatstrepen.JPG

Zie ook het palet waar deze in voorkomen. Voor iedere maatstreep kun je in principe bepalen hoe deze eruit moet zien en welke ruimte deze moet omspannen.

Hier nog een topic waarin ook een voorbeeld te zien is hoe deze lijnen worden gebruikt.
https://musescore.org/node/12398
Ik denk zelf dat ik "span" weg zou laten. Dus Tik 1, Tik 2, Kort 1 en Kort 2.

Als antwoord op van Henk De Groot

Tick 1 span
Pulsmaatstreep 1

Short 1 span
Korte maatstreep 1

Na de pulsstreep werd de noot wat beklemtoond waardoor er een puls, hartslag, in de zang kwam

De tekst is hier niet leidend maar het plaatje.

Dat zou ik graag ook in het instellingenoverzicht willen hebben. .... Plaatjes wat er gebeurt...

Tik is van een metronoom, dus 4 tikken in een maat..
Maar het is een maatstreep...

Sommige metronomem hebben een eerste harde tik, de puls:-)

Mee eens?

4177 en 4178 zijn de ticks,
Maar er is ook een string met tick 1 span.

Die zit waarschijnlijk in de inspector...

Puls maatstreep 1 lengte
Puls maatstreep 2 lengte

Daar staat geen plaatje, toch?

Hoi Ad,

Kwam nog weer wat leuke vertalingen tegen.
String 2073.
Engels: Text Line
Nederlands: Tekstregel.
Echter gaat het hier om een combinatie van tekst en een lijn.
Dus: Tekst lijn (losse woorden omdat het een combi is of wellicht Tekst + lijn?)
tekstregel-lijn.png

String 2074.
Engels: Line
Nederlands: Regel
Echter gaat het hier niet om een regel maar om een lijn.
Dus: Lijn
regel-lijn.png

Beide te vinden in het lijnenpalet.

String 4236 heeft hetzelfde. Ook hier is het geen regel maar een lijn.

Groet,
Henk

String 3247
Zoom Canvas
Werkblad voor schaalgebied

Of Zoom het Canvas ???

Ik denk dat het een afbeelding is, waarin je ziet welk deel van het 'totaal' zichtbaar is in het werkblad.
Correcte vertaling?

Als antwoord op van Ad.Stakenborg

Deze string is zichtbaar in het sneltoetscombinatie tabblad bij Voorkeuren.
Als je hier een toets aan toewijst en je gebruikt deze komt er een plus teken van pijlen in beeld en kun je het werkbald inzoomen druk het klikken met de muis (heb geen andere toets gevonden).
Echter de functie's voor inzoomen en uitzoomen heten niet meer zo, dus kan je nu geen zoom gebruiken.
Volgens mij kun je alleen inzoomen met deze combi maar Bekijk dichterbij staat al in de lijst.
Het moet dus iets meer algemeen zijn. Misschien iets van Vergroot werkbladschaal? Hoewel je het technisch niet groter maakt.

Als antwoord op van Henk De Groot

Inderdaad, je krijgt een zoom kruis, en met linkermuis wordt ingezoomd op de aangewezen lokatie, en met de rechtermuis wordt uitgezoomd.

Door de toets, of toetscombinatie ingedrukt te houden, kun je blijven klikken.

Je kunt dus het werkblad dichterbij halen of verder van je af duwen ;-)

Schalen zou inderdaad de partituur echt moeten schalen. Dit is alleen kijken.

Vergroot/verklein het werkblad bij de linker/rechter muisklik

Je hoeft dan alleen nog maar zelf te verzinnen dat je de sneltoets ingedrukt kunt houden.
En die tip staat natuurlijk in de handleiding ;-)

Alle software strings zijn nu gemarkeerd als "reviewed".
Daardoor kunnen nu alleen de reviewer, en de beheerders de strings nog wijzigen, en is de vertaling "stabiel".

Met dank aan de eerdere vertalers en verbeteraars, en in de eindfase Henk en Remco en beheerder llasonic die allen snel op de posts en issues reageerden, zijn de software strings fijngeslepen.

Maar dat betekent natuurlijk niet dat ze allemaal goed zijn!

Je kunt in deze thread een issue of verbetering posten, dan kunnen we samen overleggen, en pas ik de string aan. Als naar deze string wordt gerefereerd in het manual, moet dat daar ook aangepast worden, dus is het goed dat de software strings in ieder geval "vast" staan.

Ik heb vandaag eindelijk mijn oude ontplofte vista computer aang de gang gekregen met een gloednieuw Gigabyte moederbord, en good old windows 7. En een van de eerste programma's was natuurlijk MuseScore!

Ik heb zelden zo'n goed Nederlandse vertalingen gezien ;-)

De strings zijn door het goed ontworpen UI niet gauw te lang, en de imperatief met wat lidwoorden maakt veel zinnen begrijpelijker.

De echt letterlijke kromme vertalingen zijn er nu hopelijk uit.

Ik begin nu aan de instrumenten, en dan ga ik lekker muziek arrangeren.

Oh ja, de meeste reviews en correcties heb ik met de smartphone gedaan, vandaar de vele typefoutne.

Ik ben benieuwd wat men nog aan onzuiverheden naar boven zal halen.

In afwachting,
a$ta

Als antwoord op van Henk De Groot

Net een goede vertaling gevonden maar een, volgens mij, verkeerde tekst omdat de actie anders is.

Sneltoetscombi: Lokale handleiding
Standaard toets: F1

Vertaling is vanuit het engels correct (local handbook) echter de online handleiding wordt hiermee geopend.
Misschien even controleren of dit wellicht Online handleiding moet zijn? (Kunnen ze de engelse vertaling ook verbeteren. Ik sluit echter niet uit dat het wellicht ook mogelijk is dat er een lokaal handboek kan worden geopend maar geen idee waar die dan zou moeten staan.

Als antwoord op van Henk De Groot

Ik denk dat "even" een klein understatement is voor het vele werk wat je er al hebt ingestoken, en de te komen wijzigingen door alle aanpassingen in de software strings.

Ik zal je in ieder geval laten weten als ik nig wat wijzig. Zo heb ik net een string met electrische naar ekektrische gewijzigd. Maakt denk ik niet uit, maar ik meld in pricipe slkes, zodat de handleiding mooi aansluit bij de werkelijke software strings. Het zou mooi zijn als transifex voor letterlijke aanhalingen #database/stringid zou gebruiken...
Ik zal dit bij ze aankaarten. Een goed authoring systeem hoort zoiets te hebben m.i.

Anderzijds ben ik erg gecharmeerd van het crowd sourcing principe dat ze faciliteren. Veel vaktermen komen zo naar boven. Ook de kromme letterlijke vertalingen kunnen zo verbeterd worden, die komen helaas overal in sofware of handleidingen voor.

Ik ben bijzonder verrast met de snelheid waarmee vertaal wijzigingen bij de eindgebruiker terecht komen. Daar kan onze documentatieafdeling van ons bedrijf nog wat van leren... Ik wist zelfs niet dat zoiets al bestond!

Veel succes met de vertaling en al vast bedankt namens de gebruikers!

Shortcuts.
Ik heb een tag genaamd 'shortcut' toegevoegd om de betreffende strings handig te kunnen filteren. De volgende twee screenshots zijn de huidige shortcuts. Merk op dat niet alle shortcuts in het Nederlands dezelfde letter als in de source string hebben, ofsoms zelfs geen.

Mijn bedoeling is dat we de shortcuts smen even herzien.

20150920_065540.png

ashampoo_snap2.png

Bijlage Grootte
ashampoo_snap2.png 196.14 KB
20150920_065540.png 213.06 KB

Als antwoord op van Ad.Stakenborg

Mogelijkheid is ook om het als volgt te vertalen:

&A Voeg toe
&M Maten

Of
Voeg toe (&A)
Maten (&M)

Een aantal shortcuts lijken me overbodig zoals About.

Het is de bedoeling dat je shortcuts makkelijk kunt onthouden...

Wellicht moeten we even de menus zelf capturen als sommige letters per menu/context hergebruikt kunnen worden.

Waarom werd er in de source geen W voor Workspace gebruikt maar o? Of is dit een tpyo?

Als antwoord op van Ad.Stakenborg

Deze shortcuts worden volgens mij met name in het menu gebruikt en zijn dus anders dan de sneltoetscombinaties (die direct een functie uitvoeren).
Wat ik geweldig vind in deze software (heb ik nog niet eerder gezien) dat het toewijzen van dezelfde shortcut in het menu geen probleem is omdat de eerste keer indrukken de eerste functie krijgt en de tweede keer indrukken de tweede etc. Moet toegeven dat het niet heel handig is omdat het niet altijd met de verwachting overeenkomt.
Ik zie nu wel dat het Bewerken menu geen shortcut meer heeft en Weergave en Voeg toe gebruiken dezelfde (v).
Voor Bewerken zou ik de E gebruiken en voor Weergave W.

Waarom er geen W voor Workspace is gebruikt weet ik niet. Misschien zijn er toetsen op de Mac of Linux die standaard een andere functie hebben?

In het Noten menu zitten nu twee strings met dezelfde shortcut, Antimetrische figuren en Transponeer gebruiken beide T. Helaas werkt de dubbele toewijzing in het uitgeplakte menu niet. Dus dit zal moeten worden aangepast. Ik zou de F gebruiken (of de U) voor Antimetrische figuren om dit te verhelpen.

Ik denk wel dat we in ieder geval de shortcut "in de tekst" moeten houden anders gaat het zou afwijken van de engelse en andere talen.

Hoi Ad, weer een string tegengekomen die niet correct is vertaald.

Menu-item.png

Als je deze optie gebruikt krijg je geen tekstregel maar een eenvoudige lijn (misschien tekstlijn).
Regel moet hier dus lijn zijn.

Hoi Ad, ik ben bezig met het bijwerken van het handboek en ben een aantal dingen tegengekomen die ik even met je wil delen.

Antimetrische figuren:
Stijl-Algemeen-AntimetrischeFiguren.png

In het Stijl menu voor Antimetrische figuren staat de tekst: Vertikale
Volgens mij is dit niet juist.

Antimetrischfiguur-instellingenoverzicht.png

In het instellingenoverzicht staat nu de tekst: Horizontale vaste afstand en Verticale vaste afstand
Wat is jouw logica hier achter?
Dit was namelijk verschuiving (i.p.v. vaste afstand) en daar gaat het hier om. Dit komt natuurlijk niet alleen bij de antimetrische figuren voor maar overal in het instellingenoverzicht.
Eventueel kan i.p.v. verschuiving ook verplaatsing worden gebruikt.

Voorkeuren:
Er is een tab Import en een tab Exporteer. Waarom niet Import en Export of Importeer en Exporteer?
In de Noteninvoer tab voor de MIDI-afstandsbediening zie ik nu de tekst: "Wordt geregistreerd" verschijnen als ik met de muis over de tweede rij lampjes beweeg. Rij 3 t/m 8 laten de tekst: "Neem op" zien.
De tekst "Wordt geregistreerd" lijkt mij niet juist, want ook als ik niets doe is deze tekst zichtbaar en wordt er dus niets geregistreerd.

Hoop dat je hier even naar kunt kijken.

Als antwoord op van Henk De Groot

De gedachte achter 'vaste aftand' was dat m.i. offset niet zo zeer een verschuiving, maar een vaste afstand ten opzichte van een referentie betekent.

Maar afgezien van de vertaling, moet het natuurlijk duidelijk zijn in de context van het gebruik, en ik begrijp van je dat dit nu niet zo is.

Zou 'vaste verplaatsing' hier een optie zijn?

Zoek eens naar de string "offset", wellicht moet ik het soms zus en soms zo vertalen

Als antwoord op van Ad.Stakenborg

Wat erg vreemd op mij overkomt is het gebruik van de term 'vaste'. Hierdoor lijkt het over iets vasts te gaan, terwijl het alleen gaat om de afstand die ten opzichte van een punt wordt vast gehouden. Verschuiving of misschien zelfs alleen maar afstand danwel verplaatsing zou toch beter zijn.
Bij het opzoeken naar welke termen in MuseScore nog meer offset gebruiken, kwam ik trouwens ook een aantal nederlandse strings tegen met de tekst offset (545, 546 en 817) en ook met de tekst verschuiving (785, 787 en 2704).

Als antwoord op van Henk De Groot

Offset is in beraad...

Off = ergens vanaf, ergens vandaan
Set = instelling

Op een aantal plaatsen betreft het een positie tov een punt:
Afstandinstelling?

Verplaatsing en verschuiving refereren m.i. naar een beweging, terwijl het een vaste afstand t.o.v. een punt is, correctie kan ook niet want er is niks fout.

Ik denk nog even...

Verplaatsing geeft ook wel aan dat het een nieuwe plaats tov iets betreft..

Het zit hem in het subtiele verschil van 'onder' iets staan (plaats) of naar 'beneden' gaan (beweging), maar in het Nederlands hebben we kennelijk geen goed woorden voor shift versus offset... Als dat verschuiving en verplaatsing is, dan zijn we er uit :-)

Als antwoord op van Henk De Groot

Vreemd dat de knopjes twee strings gebruiken, die moeten natuurlijk gelijk zijn.

De gedachte was:

Als bij de registratie van de code iets als
'Kwartnoot' wordt opgenomen staat (wat we overigens nig niet hebben kunnen zien)
dan is de lege waarde nog '(niks) Wordt opgenomen'

Maar dat is dus niet duidelijk. De source string dus ook al niet.

En we hadden gekozen voor "'Kwartnoot' wordt getegistreerd".

Ik vraag me nu af if dit niet ".. is geregistreerd" moet zijn.

En de lege rode lamp "Nog niets geregistreerd" voor alle rijen.

De lege groene is dan "Nu niet actief".

Gelukkig hebben we wat vertaalvrijheid ;-)

Wijzigingen

Schakel 'Laat lus horen in/uit'
Schakel 'Laat lus horen' in/uit

Partijen exporteren...
Exporteer partijen...

Arpeggios & Glissandos
Arpeggios & glissandos

Arpeggios & Glissandi
Arpeggios & glissandos

Glissandi
Glissandos

Mask vast aan lijn
Maak vast aan lijn

Eigenschappen Fret markeringen tablatuurnotenbalk gebruikt foutieve tekst.

Geavanceerde-Notenbalkeigenschappen-Tablatuur-1-oud.png

Bij je enthousiasme in het wijzigen van de repetitiecijfers/letters is nu de tekst Markeringen veranderd in Repetitietekens. In bovenstaand plaatje hoe het was en in onderstaand plaatje hoe het nu is.

Geavanceerde-Notenbalkeigenschappen-Tablatuur-1.png

Denk dat Markeringen (of wellicht Fret markeringen) toch beter zou zijn:)

Als antwoord op van Henk De Groot

Marks en marks. De context in het plaatje refereert inderdaad duidelijk naar een andere mark hier. Jammer dat dit soort contextuele plaatjes niet in het vertaalsysteem zitten... Nu zou je je wild zoeken waar die string gebruikt wordt. Andersom, zoals nu, zijn de fouten makkelijker te corrigeren.

Mea culpa, ik heb er voor gekozen alle strings eerst consistent te vertalen vanuit de database, en daarna pas het UI door te (laten :-) lopen.

Dit voorbeeld bewijst voor mij des te meer dat de huidige vertaalsystemen gewoon kwalitatief onvoldoende zijn...

Geen rehearsal mark maar fret mark. Ik heb er zoals je voorstelde fretmarkeringen van gemaakt, en een comment bij de string geplaatst ...

Hallo, ik zie nu dat in het bewerken menu de tekst: "Kopiëer" wordt gebruikt.
Volgens mij moet dit gewoon: "Kopieer" zijn.
Kun je dit bijwerken?

Het gaat om string 3023.

Bvd
Henk

Hoi Ad, ben weer iets tegengekomen.

String 593: Drempelwaarde voor meermaatsrusten
Het gaat hier om de linker en rechter marge voor meermaatsrusten. Dus geen drempelwaarde.

Verder is de menu optie Bewerken nog niet voorzien van een sneltoets. Voorheen was dit de B, die inderdaad ook bij Bestand wordt gebruikt, maar met het twee keer indrukken van ALT+B kun je dit menu toch met het toetsenbord selecteren. Met name voor de toegankelijkheid van de software voor mensen die de software met het toetsenbord moeten bedienen is het nodig om dit te hebben.
Wellicht toch de ALT+B toewijzen of ander beschikbaar teken.

Groetjes,
Henk

Als antwoord op van Henk De Groot

Sneltoetsen:
Op het hoogste nivo (menu) heb ik de sneltoets bij Bestand weggehaald, en bij &Bewerken toegevoegd.

Onder het menu Bestand komen namelijk geen verdere sneltoetsen voor, en bij Bewerken wel.
Een dubbele sneltoets kan dan wel bij nogmaals indrukken bereikt worden zoals je in een eerdere post al meldde, maar lijkt me niet handig omdat die van Bewerken m.i. vaker gebruikt zal worden,
ook gezien de ctrl toetsen die al bij Bestand staan voor de meest gangbare zaken.
Ik zie ook een I voor instrumenten, maar krijg die even niet aan de gang (in welke context werkt die?)

Onder de diverse menu's komen nu geen dubbel toetsen meer voor.

Ik probeer om onder Opmaak een sneltoets toe te voegen aan "&Pagina instellingen..."
In de source string heeft hij deze niet, maar met een eendje er voor zal het toch wel lukken &

Ook &Stijl > &Algemeen... en &Stijl > &Tekst... hebben nu sneltoetsen.

Verder zie ik geen andere onduidelijkheden meer in sneltoetsen.

Ben je het eens met deze opzet nu? Laat het me gewoon weten, samen komen we er vast wel uit.
Met een reviewer werken heeft voor en nadelen. Het voordeel is dat na review niemand de strings meer zomaar kan wijzigen. Het nadeel is, dat je ze dan ook niet kunt verbeteren als ze fout of onduidelijk zijn...

Ik probeer zo snel mogelijk te reageren.

Succes met de handleiding! Vlot het een beetje?

Vriendelijke groet,
Ad

Als antwoord op van Ad.Stakenborg

Hoi, om dezelfde reden dat ik zei dat het beter zou zijn om een sneltoets aan Bewerken toe te kennen ben ik ook van mening dat er een sneltoets moet zijn voor Bestand. Zeker voor bestand is dit nog belangrijker, omdat deze vitaal zijn in het gebruik. Dat daar slechts weinig sneltoetsen onder zitten is geen reden om er geen sneltoets aan te koppelen. Na gebruik van de sneltoets kun je namelijk met de pijltjes toetsen de gewenste keuze maken.
Daarnaast lijkt het mij niet handig omdat veel mensen er al aangewend zijn geraakt.

De I voor instrumenten opent bij mij het instrument dialoog venster. (Overigens wel gewoon de i-toets gebruiken....net zoals voor de andere sneltoetsen).

Online handleiding was reeds volledig bijgewerkt....moet nu weer iets worden aangepast ivm sneltoetsen die zijn aangepast en de wijziging voor databronnen.

Inderdaad, ik heb het nu ook even in het programma bekeken.
Dit heb ik nu gewijzigd in: "Linker- en rechtermarge bij meermaatsrust:"
Ik heb in de andere strings ook "bij" gebruikt, en enkelvoud.

Zonder de context te kennen dacht ik dat dit de instelling was bij hoeveel maten een rust werd omgezet in meermaatsrusten.

Als Musescore wordt gedownload, krijg je de taal van toen het pakket gemaakt werd, en dus niet de allerlaatste vertaal updates.

Om toch duidelijk te maken dat die er zijn, heb ik "Databronnen beheer" nu "Talen en taalverbeteringen" genoemd.

Als er ooit andere databronnen bijkomen, kan de string daarop aangepast worden, maar "Databronnen" is nu wel erg vaag (zoal Henk ook al eerder opmerkte) en daar zal dan niemand op klikken...

Accoord? (Chord ;-)

Als antwoord op van Ad.Stakenborg

Prima Ad. Het klopt inderdaad dat MuseScore niet automatisch de laatste vertalingen online binnentrekt. Dit is iets op onze todo list. Volgende versie van MuseScore, i.e. 2.0.3 zal al jullie werk aan boord hebben natuurlijk.

Hoi Ad, ben weer een string tegengekomen.

"Kopij revisienummer"

Hiermee kun je het revisienummer kopieren in het "About" dialoog.

Zal denk iets moet worden als: "Kopieer revisienummer"

Hoi, ik ben de volgende inconsistente vertaling tegengekomen voor de lijnstijl.

In het instellingenoverzicht wordt het volgende gebruikt:
Lijnstijl-in Instellingenoverzicht.png

Terwijl het Stijl -> Algemeen het volgende wordt gebruikt:
Lijnstijl-in Stijl Instellingen.png

Lijkt mij beter om dit gelijk te houden.

Verkeerde vertaling voor herhalingstekens gevonden in het instellingenoverzicht.

Herhalingsteken-instellingenoverzicht.png

Het gaat hier niet om een repetitieteken maar om een herhalingsteken.

Hoi,

Bij de tekststijlen staan, denk ik, twee mogelijk niet juist vertaalde teksten.
Het gaat om:
- Linkhandige gitaarvingerzetting
- Rechtshandige gitaarvingerzetting

Deze tekst komt op mij over alsof het gaat om rechts/linkshandig gebruik, waarbij het hier eigenlijk gaat om vingerzetting aan te geven voor de linkerhand dan wel voor de rechterhand.
Misschien is de volgende tekst beter:
- Gitaarvingerzetting linkerhand
- Gitaarvingerzetting rechterhand

Daarnaast staat in de algemene stijlen de opties:
- (De)Crescendo, Volta, Ottava
- Pedaal, Triller

Dit is de enige optie's waarbij er hoofdletters worden gebruikt voor de extra woorden. Als je toch bezig bent kun je deze wellicht ook bijwerken.

Groeten,
Henk

Als antwoord op van Henk De Groot

Dat links- en rechtshandig was inderdaad niet logisch, te snel goedgekeurd :-)

Wij Nederlanders houden inderdaad niet zo van die grote letters. Doch de verleiding is groot :-) Is aangepast.

Ik ben ook wel gecharmeerd van wat meer lidwoorden, de UI kan langere strings goed aan. Maar het lijkt me niet handig om alles zomaar te wijzigen i.v.m. de corresponderende handleiding. Als je wat tegenkomt wat echt te telegramstijlachtig is, laat maar even weten.

Ik kwam ook nog "Reine Prime" en dergelijke tegen, aanpassen naar Reine prime" e.d.?

Volgens Willemze alg. muziekleer is het prime en septiem in het Nederlands.
Vreemd, want het is wel b.v. priemgetal :-)

Ik maak er nog even kleine lettertjes van.

Stijl > Algemeen > Gebroken akkoorden

Deze tekst komt niet overeen met de symbolen en het palet. In het palet wordt de tekst Arpeggio gebruikt. Lijkt mij beter als dit overeenkomt.

Ook nog tegengekomen: Accoord afhankelijkheid
Op andere plaatsen wordt Akkoord afhankelijk gebruikt.

Als antwoord op van Henk De Groot

Ik heb nu bij alle source strings met Arpeggio[s] gewoon ook [A/a]rpeggio[s] gebruikt. Geen gebroken akkoorden meer.

Chord automatic heb ik nu op alle 3 de plekken vertaald als:

Automatisch bij noot/akkoord

Dit ook n.a.v. een eerder comment van @lasonic bij de eerste van deze source strings. Op die plek had ik deze vertaling dan ook al gebruikt.

Mocht deze uitgebreidere vertaling de lading niet dekken volgens jou, dan hoor ik het graag.

Helaas is transifex niet consequent met het al dan niet tonen van gebruikte en ongebruikte vertalingen van identieke strings om consistente vertalingen te kunnen checken en heb ik toen niet gezocht op dezelfde source string...

Hallo,

Zie onderstaande screenshot....Ukulele en Ukelele is gebruikt. Volgens mij is de laatste correct.

Ukelele.png

Kun je dit aanpassen?

Alvast bedankt.

Hoi, ik ben weer een tekst tegengekomen met een typo.
afbeeldingsopname.png

Het gaat hier om: Wijzig groote naar D
Daarnaast zouden ook de teksten voor opslaan moeten worden aangepast zodat dit consistent is met de rest van het programma. Dus in: Sla op als

Alvast bedankt voor de aanpassing.

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.