Dźwięk i odtwarzanie

Updated 5 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Sound and playback

MuseScore ma wbudowane funkcje "Dźwięku i odtwarzania". W tym rozdziale omówiono sterowanie odtwarzaniem i sposoby wydawania dźwięków przez instrument.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.