SoundFonty i pliki SFZ

Updated 5 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see SoundFonty i pliki SFZ.

  Odtwarzanie dźwięku w MuseScorze odbywa się przy pomocy wirtualnych (lub oprogramowania) instrumentów, które mogą być albo plikami SoundFont (SF2/3) i/lub plikami SFZ.

  SoundFonty SF2

  SoundFont to specjalny typ pliku (format SF2 lub SF3), który zawiera próbki dźwiękowe jednego lub kilku instrumentów muzycznych. MuseScore 2.2 i następne wersje zawierają już zainstalowany SoundFont MuseScore_General.sf3. Jest to biblioteka sampli General MIDI (GM), która zawiera 128 instrumentów muzycznych i zestawów perkusyjnych (w tym perkusja orkiestrowa) dla różnych stylów — muzyka klasyczna, jazz, pop itp. Gdy Twoja partytura zostanie ustawiona tak, aby była prawidłowo odtwarzana przez MuseScore_General, powinieneś być w stanie uruchomić podobne instrumenty z dowolnego innego źródła dźwięku GM. Dzięki temu możesz dzielić się partyturami nawet z użytkownikami, którzy nie używają MuseScore'a, eksportując pliki jako MusicXML lub MIDI.

  Wiele różnych SoundFontów jest dostępnych w Internecie, zarówno bezpłatnych, jak i komercyjnych. Większe SoundFonty często brzmią lepiej, ale mogą okazać się być zbyt duże, aby działać poprawnie na Twoim komputerze. Jeśli MuseScore działa wolno po zainstalowaniu dużego SoundFontu lub komputer nie może nadążyć za odtwarzaniem, poszukaj mniejszego SoundFontu.

  Po instalacji SoundFontu, możesz używać go do odtwarzania w MuseScorze (oraz kontrolować inne aspekty dźwięku) za pomocą Syntezatora. Aby wyświetlić Syntezator, idź do WidokSyntezator.

  Instalacja SoundFontu

  Po znalezieniu i dekompresji SoundFontu, kliknij na niego dwukrotnie lewym przyciskiem myszki, aby go otworzyć. W większości przypadków typ pliku SoundFont jest już powiązany z MuseScore'em. Zostanie on uruchomiony i pojawi się okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz zainstalować SoundFont. Od czasu do czasu aplikacja inna niż MuseScore zostanie skojarzona z tym typem pliku. Jeśli tak się stanie, musisz kliknąć na niego prawym przyciskiem myszki, aby wyświetlić menu, z którego możesz wybrać, aby plik domyślnie otwierał się w MuseScorze. W obu przypadkach, gdy pojawi się okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz zainstalować SoundFont, kliknij "Tak", aby umieścić kopię pliku SoundFontu w katalogu SoundFonty programu MuseScore. Ten katalog może być przeglądany lub zmieniany we Właściwościach MuseScore'a, a domyślna lokalizacja to:

  • Windows: %HOMEPATH%\Documents\MuseScore2\Soundfonts

  • macOS i Linuks: ~/Documents/MuseScore2/Soundfonts

  W przeciwieństwie do dodawanych przez użytkowników SoundFontów, domyślny SoundFont zainstalowany z MuseScore'em znajduje się w przeznaczonym tylko do tego celu katalogu systemowym, który nie powinien być modyfikowany. Ten katalog i domyślny plik SoundFont to:

  • Windows (32-bitowy): %ProgramFiles%\MuseScore 2\sound\MuseScore_General.sf3
  • Windows (64-bitowy): %ProgramFiles(x86)%\MuseScore 2\sound\MuseScore_General.sf3

  • macOS: /Applications/MuseScore 2.app/Contents/Resources/sound/MuseScore_General.sf3

  • Linuks (Ubuntu): /usr/share/mscore-xxx/sounds/MuseScore_General.sf3 (z xxx oznacza wersję MuseScore'a)

  Dezinstalacja

  Aby odinstalować SoundFont, po prostu otwórz folder, w którym zainstalowano SoundFont i usuń go.

  Syntezator

  Syntezator jest centralnym panelem sterowania MuseScore'a dla wyjścia dźwiękowego. Gdy SoundFont zostanie zainstalowany, musi zostać załadowany do Syntezatora, aby MuseScore mógł go używać do odtwarzania. Aby zmienić domyślnie ustawiony SoundFont, załaduj go do Syntezatora i kliknij przycisk Ustaw jako domyślny.

  Aby wyświetlić Syntezator, idź do WidokSyntezator.

  Lista SoundFontów

  Poniżej znajduje się kilka popularnych SoundFontów GM o różnej wielkości.

  SoundFonty specjalistyczne

  Oprócz plików SoundFont, MuseScore posiada również obsługę formatu SFZ dzięki nowemu syntezatorowi Zerberus. Oto kilka banków dźwiękowych SFZ:

  • Sonatina Symphonic Orchestra 1.0 (503MB nieskompresowany)
   Licencja: Creative Commons Sampling Plus 1.0
  • Salamander Grand Piano
   Pliki do pobrania: wersja 2 | wersja 3
   Opis: Yamaha C5, 48kHz, 24-bitowy, 16 warstw głośności, 80MB i 1.9GB nieskompresowany
   Licencja: Creative Commons Attribution 3.0
   Dzięki uprzejmości Alexandra Holma
  • Detuned Piano (244MB nieskompresowany)
   Licencja: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0
  • Plucked Piano Strings
   Opis: 44.1kHz, 16-bitowy, stereo, 168MB nieskompresowany
   Licencja: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0
  • The City Piano
   Opis: Baldwin Baby Grand, 4 warstwy głośności, 696MB nieskompresowany
   Licencja: Domena publiczna
   Dzięki uprzejmości Big Cat Instruments
  • Kawai Upright Piano, wydany 2017-01-28
   Opis: 68 sampli, 44.1kHz, 24-bitowy, stereo, 2 warstwy głośności, 58MB nieskompresowany
   Licencja: GNU General Public License wersja 3 lub późniejsza ze specjalnymi wyjątkami
   Dzięki uprzejmości Gonzalo i Roberto

  Uwaga: Ponieważ pliki SoundFont są duże, często są kompresowane do różnych formatów, w tym: .zip, .sfArk i .tar.gz. Musisz zdekompresować te pliki przed ich użyciem.

  • ZIP jest standardowym formatem kompresji obsługiwanym przez większość systemów operacyjnych.

  • sfArk jest formatem kompresji, zaprojektowanym specjalnie do kompresji plików SoundFont. Użyj specjalnego sfArk software do dekompresji lub korzystania z tej usługi online: https://cloudconvert.com/sfark-to-sf2.

  • .tar.gz jest popularnym formatem kompresji dla Linuksa. Użytkownicy Windows mogą użyć 7-Zip; użytkownicy Maca mogą użyć Unarchiver lub wbudowanego macOS Archive Utility. Zauważ, że jeśli używasz 7-Zip, musisz dwukrotnie zastosować dekompresję - raz dla GZip i raz dla TAR.

  Rozwiązywanie problemów

  Jeśli pasek narzędziowy Panelu odtwarzania jest szary lub jest niewidoczny, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby poprawić jakość dźwięku:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszki na pasku menu i upewnij się, że obok pozycji menu znajduje się znacznik wyboru. Możesz dodać lub usunąć znacznik wyboru, klikając odpowiedni element menu. Jeśli ten krok nie rozwiązuje problemu, przejdź dalej.
  • Jeśli Panel odtwarzania zniknie po zmianie SoundFontu, idź do EdycjaWłaściwości...Wejścia i wyjścia i kliknij przycisk OK bez wprowadzania żadnych zmian. Po ponownym uruchomieniu MuseScore'a Panel odtwarzania powinien pojawić się ponownie.

  Jeśli instalujesz SoundFont po raz pierwszy, skorzystaj z jednego z zalecanych SoundFontów wymienionych powyżej.

  Jeśli odtwarzanie nie działa, komputer nie jest w stanie obsługiwać używanego SoundFontu. Są na to dwa rozwiązania:

  1. Zmniejsz ilość pamięci RAM używanej przez MuseScore'a, używając mniejszego SoundFontu. Zobacz listę powyżej pod kątem tej sugestii.
  2. Zwiększ ilość pamięci RAM używanej przez MuseScore'a, zamykając wszystkie aplikacje z wyjątkiem MuseScore'a. Jeśli nadal masz problemy, a duży SoundFont jest dla Ciebie ważny, rozważ dokupienie większej ilość pamięci RAM dla Twojego komputera.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.