Tekst

Updated 5 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Text

    W MuseScorze znajduje się wiele różnych typów obiektów tekstowych, takich jak: tekst, dynamika, tempo, palcowanie, słowa itd. Ponadto tekst można znaleźć w linie—np. volty, przenośniki oktawowe, linie barowe itd.

    W tym rozdziale omówiono różne typy tekstu dostępne w MuseScorze i pokazano, jak je sformatować. Inne konkretne typy tekstu omówiono w innych rozdziałach:

    Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.