"Pisanie akordów, gam, gam chromatycznych i przebiegów rytmicznych w poprawny sposób" - czy istnieje na to jakiś skrót/sposób?

• Feb 28, 2016 - 16:51

Witam,

w szkole muzycznej II stopnia w programie jest praca z tym oto programem. Jednym z obowiązkowych punktów do przerobienia jest, cytuję, "Pisanie akordów, gam, gam chromatycznych i przebiegów rytmicznych w poprawny sposób". Jak przeprowadzić tę lekcję? Czy istnieje jakiś sposób lub skrót na zapisywanie podanych w temacie elementów?


Comments

Aby zrealizować na zajęciach zasad muzyki wymienione zagadnienia potrzebne są:

  • wiedza na temat budowy gam, akordów itp. (zakładam, że uczniowie w szkole muzycznej II stopnia ją posiadają)
  • podstawowa znajomość obsługi edytora nut

Nie ma możliwości (ani powodu), aby robić to na skróty.

In reply to by Vinella

W dzisiejszych czasach mamy tak szeroki dostęp do informacji - dzięki internetowi, że wiedza aż sama pcha nam się do głowy. Ale trzeba wiedzieć, czego się szuka. I trzeba chcieć to znaleźć. No właśnie - chcieć. Robienie czegoś pod przymusem nie ma sensu.
Ookaminoishi - żebym ja czy ktoś inny mógł pomóc Tobie, to Ty musisz wiedzieć, czego chcesz się dowiedzieć. Gamy i akordy przerabialiście pewnie na zajęciach, więc zakładam, że wiedzę takową posiadasz. Natomiast obsługa tego edytora nutowego nie należy do szczególnie skomplikowanych i wklepanie tego, co tam ująłeś w cudzysłów, nie jest niczym szczególnie trudnym. Szperając trochę po internecie, znalazłbym pewnie takie rozpiski w formacie MusicXML, a być może nawet i w formacie samego MuseScore. Jeśli nie będziesz potrafił czegoś zapisać/edytować/odtwarzać/transponować/cokolwiek innego - napisz. Jednak nie licz na to, że ktoś będzie Cię tu uczył obsługi MuseScore czy znajomości zasad muzyki od podstaw. Od tego są podręczniki, nauczyciele, filmiki instruktarzowe itd.

Pozdrawiam,
Gootector

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.