3

• Aug 9, 2016 - 14:54

Jak zrobić taki znaczek "3" (nie wiem jak się nazywa) tak jak tutaj: https://musescore.com/user/317306/scores/2306976 ? Bo ni wim :(


Comments

In reply to by VivoMusic

Jeśli się nie wie, jak w muzyce nazywa się dany element partytury, to wystarczy w MuseScore kliknąć na niego prawym przyciskiem myszki i na samej górze menu podręcznego jest jego nazwa, np. Grupa niemiarowa, itd. W palecie są tzw. dymki, które po najechaniu myszką wyświetlają nazwę danego elementu.

Pozdrawiam,
Gootector

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.