Problem z dodaniem znaku repetycji

• Jan 12, 2020 - 14:36

Mam problem z dodaniem repetycji w kwartecie. Opcja początek/koniec repetycji jest zaznaczona na szaro po kliknięciu na odpowiednią kreskę/kreski taktowe, jak mogę dodać repetycję ?


Comments

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.