Początek pięciolinii

• Jan 26, 2020 - 13:32

Czy mogę zacząć pisać utwór w musescore 3.0 tak, żeby pierwsza pięciolinia była przesunięta w prawo, żeby zrobić miejsce na nazwę części np Kyrie?


Comments

Po zaznaczeniu 1 taktu - menu Dodaj > Ramki > Wstaw ramkę poziomą.
Po kliknięciu ramki prawym przyciskiem myszy - Dodaj > Tekst.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.