Trzydziestodwójka, tremolando

• Feb 3, 2020 - 15:44

Witam.
Jak zrobić tremolando (trzydziestodwójkę) między półnutami z kropką w metronomie 3/4? Chodzi mi o wersję Musescore 3. Przykład w załączniku.

Attachment Size
Zdjęcia 03.02.2020 16_33_31.png 870.44 KB

Comments

Wpisujemy dwie ćwierćnuty z kropką, zaznaczamy je i klikamy dwukrotnie w tremolando trzydziestodwójkowe w Palecie Tremola i tremolanda.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.