Dodawanie kolejnej pięciolinii

• Nov 23, 2020 - 13:18

Jak dodać kolejną pięciolinię za końcowym taktem, aby nie była połączona żadną klamrą, tylko wyglądała jak na zdjęciu? Bardzo proszę o odpowiedź i z góry za nią dziękuję

Attachment Size
pięciolinie.jpg 45.91 KB

Comments

Przypuszczam, że chodzi o dodanie kolejnych taktów.

Dodanie jednego taktu: Ctrl+B lub menu Dodaj => Takty => Dodaj jeden takt.

Dodanie wielu taktów: Alt+Shift+B lub menu Dodaj => Takty => Dodaj takty...

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.