Pięciolinia

• Nov 27, 2020 - 21:29

Jak wkleić na czystą kartkę nową pięciolinię?


Comments

Nie można wkleić pięciolinii.
Można utworzyć pięciolinię dodając takty: Alt+Shift+B lub menu Dodaj => Takty => Dodaj takty...

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.