Zmiana nazw akordów

• Jul 3, 2021 - 22:07

Przy wprowadzaniu nut z klawiatury mogę używać h.
Czy istnieje możliwość, aby podczas transpozycji program zmieniał nazwę akordu na H zamiast na B?

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.