Widok

• Aug 26, 2021 - 13:22

Dzień dobry,
Wie ktoś czy jest możliwe powiększenie widoku palety i kontrolera obiektów?


Comments

Wielkość okien Palety i Kontrolera obiektów zmieniamy łapiąc za krawędź okna i przeciągając.
Zawartość można zwiększyć w menu Edycja => Właściwości => Ogólne => Wygląd => Rozmiar czcionki.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.