paski narzędzi w musescore

• Jan 3, 2022 - 11:00

Dzień dobry, proszę o pomoc jak powiększyć pasek narzędzi na większe ikony, na dole też nic nie widać, dzięki za pomoc. Józek

Attachment Size
Zrzuty Musescore 3.docx 36.74 KB

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.