Wstawianie ramki poziomej za zaznaczonym taktem.

• Feb 7, 2022 - 14:18

Czy można wstawić ramkę za zaznaczonym taktem? W szczególności na końcu pięciolinii.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.