Powtórki

• Dec 8, 2014 - 20:11

Jak dodać powtórki typu D.C al coda i inne rodzaje powtórek. Wybieram z palety przenoszę lewym klikiem na pięciolinię, próbuje upuścić na takt, lub nutę i nic się nie dzieje. (Musescore Nightly e76f2c7)


Comments

Sorry, już nalazłem. Znaki powtórek zapisują sie na pierwszej pięciolinii w partyturze.Jak ją wyłączyłem to znaki powtórek przestały być widoczne.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.