Pięciolinia

• Jul 10, 2015 - 05:25

Czy jest możliwość jakby to nazwać pogrubienia pięciolinii? Szczerze przy graniu czasem mi się zlewa przy aktualnych ustawieniach.


Comments

Grubość pięciolinii zmienia się w: "Style", "Ogólne...", "Takty", "Grubość pięciolinii".
Można też wyłączyć antyaliasing dla polepszenia czytelności pięciolinii na ekranie ("Edytuj", "Właściwości", "Płótno", "Rysuj z antyaliasingiem").

Pozdrawiam,
Gootector

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.