Debugger

• Jul 15, 2015 - 16:50

Mam taki problem. W jednym wierszu nie mieszczą mi się wszystkie takty. Nie chce bardziej zmniejszać pięciolinii ani zmieniać odległości w całym dokumencie. Chce np zmniejszyć odległość ćwierćnuty w 2 i 1 takcie w 3 wierszu. Odległość między danymi ćwierćnutami do następnej ósemki ma być taka sama jak do wcześniejszej. Wiem że jest coś takiego jak Debugger ale nie mam zielonego pojęcia, w którym miejscu mam coś zmienić.
Druga sprawa to 1 wiersz, 2 takt. Jak to samo zrobić w przypadku półnuty. Przy okazji czy można jakoś fermatę umieścić w nawiasie? Zwykły znak fermaty tyle tylko że w nawiasie.


Comments

In reply to by Damian Konrad …

Fermaty w nawiasie nie możemy umieścić. Jeśli chodzi o nawiasy, MuseScore obsługuje tylko główki nut i znaki chromatyczne.
Nie jest jednak niemożliwe dodanie nawiasów do fermaty:
1. Z palety "Główki nut" upuszczamy nawiasy na główkę nuty w partyturze.
2. Za pomocą Kontrolera obiektów przesuwamy każdy z osobna do fermaty:
Lewy nawias: -1,00sp; -2,00sp
Prawy nawias: 1,00sp; -2,00sp
Zamieszczam w załączniku plik MuseScore z gotową fermatą w nawiasie.

Odległość między danymi nutami można zmienić za pomocą Kontrolera obiektów i to on jest zalecany do takich operacji. Klikamy na nutę i w zakładce "Segment" zmniejszamy odstępy na wartość ujemną dla zmniejszenia odległości. W zakładce "Akord" przesuwamy pozycję nuty na pięciolinii.
Kontroler obiektów został stworzony właśnie po to, aby umożliwić dostosowanie każdego elementu partytury.

Pozdrawiam,
Gootector

Attachment Size
Fermata.mscz 2.44 KB

In reply to by Damian Konrad …

W Menedżerze zasobów pojawiają się nowe aktualizacje dla tłumaczeń, kiedy administratorzy dodają nowe ciągi do tłumaczenia lub gdy je przetłumaczę. Już nie powinny się pojawiać, bo dzisiaj tłumaczenia są zamknięte dla wersji 2.0.2. Nie zalecam jednak aktualizacji tłumaczenia na wersji 2.0.1, bo mogą zniknąć niektóre przetłumaczone teksty.

Co nowego w 2.0.2?
Główne zmiany:
1. MuseScore będzie odtwarzał zdecydowanie więcej ozdobników i artykulacji.
2. Nowe, tzn. właściwe wyświetlane tremola i tremolanda.
3. Kilka poprawek w polskim tłumaczeniu.
4. Aktualizacja dla czcionki "Gootville" (jak zdążę).

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.