odtwarzanie łuku

• Aug 25, 2015 - 17:41

Nie mogę znaleźć informacji, więc pytam:
Czy jest możliwość odtworzenia łuku pomiędzy dwoma tymi samymi nutami? ( w ciągu legato dwie sąsiadujące nuty na tej samej wysokości połączone łukiem powinny zagrać jako jedna ciągła, natomiast grają oddzielnie).
Pozdrawiam


Comments

MuseScore nie odtwarza legata. W pierwotnej wersji rozwojowej 2.0 była taka możliwość, ale została zaniechana. Inne artykulacje są domyślnie odtwarzane, np. staccato itp.
Aby MuseScore odtwarzał w sposób ciągły dwie sąsiadujące nuty, które znajdują się na tej samej wysokości, trzeba połączyć je za pomocą ligatury. Można potem ją ukryć, klikając na nią, a potem w Kontrolerze obiektów odznaczając opcję "Widoczny".
Aby poprawić brzmienie legata:
1. Zaznaczamy frazę z legato.
2. Kilkamy na nią prawym przyciskiem myszki i wybieramy "Edytor pianolowy...".
3. Zmniejszamy wartość "Len:" ostatniej nuty, np. o 100 (zaznaczone nuty są podświetlone na żółto).
4. Zamykamy Edytor pianolowy.

Pozdrawiam,
Gootector

In reply to by Gootector

Przyjrzałem się dokładniej funkcji legato w MuseScore. Legato jest obsługiwane, ale nie działa poprawnie, tzn. - w jednych instrumentach jest odtwarzane, a w innych nie.
Przykład:
4 instrumenty:
- flet
- obój
- klarnet
- fagot
Tylko flet odtwarza legato poprawnie, tzn. wartość "Len:" ostatniej nuty legata wynosi o 50 mniej.
Przykład:
4 dowolne ćwierćnuty ujęte są w legato - wartość "Len:" trzech pierwszych wynosi 1000; ostatniej, czwartej nuty - 950. Tak jest tylko w przypadku fletu. W pozostałych trzech instrumentach wartość "Len:" wszystkich nut wynosi 1000.
Cóż - w przypadku braku odtwarzania pozostaje ręczna edycja. Kopiowanie nut, kolejność instrumentów w partyturze itp. - zauważyłem, że to też nic nie daje.

Pozdrawiam,
Gootector

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.