Łamania i odstępy

Updated 8 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Breaks and spacers

Łamania strony lub łamania linii (łamania systemu) dodawane są przez przeciągnięcie odpowiedniego symbolu z palety "Łamania i odstępy" na pusty fragment taktu w partyturze. Przełamanie dodane zostanie po zaznaczonym takcie. Na ekranie widoczne będą zielone symbole łamania, które jednak nie będą widoczne na wydruku.

Paleta "Łamania i odstępy"

Odstępy używane są, aby zwiększyć odległości pomiędzy pięcioliniami. Przeciągnij i upuść symbol odstępu do taktu ponad obszarem wymagającym więcej przestrzeni. Kliknij dwukrotnie na znak odstępu i przeciągnij uchwyt, używając myszki, aby ustalić wysokość odstępu.

Jeśli chcesz ustalić ogólny odstęp pomiędzy pięcioliniami w całej partyturze, to użyj ustawień stylu. Odstępy, o których mowa tutaj, dotyczą regulacji lokalnych.