Ramki

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Frames

Ramki dodają pustą przestrzeń poza normalnymi taktami. Mogą zawierać tekst lub obrazy. MuseScore dysponuje dwoma rodzajami ramek:

Ramki poziome:
Ramka pozioma

Ramki poziome łamią system. Szerokość ich może być regulowana, a ich wysokość jest równa wysokości systemu. Ramki poziome mogą być użyte do wydzielenia cody.

Ramki pionowe:
Ramka pionowa

Ramki pionowe dodają pustą przestrzeń pomiędzy lub przed systemami. Ich wysokość może być regulowana, zaś ich szerokość jest zgodna z szerokością systemu. Ramki pionowe używane są do wprowadzania tytułu, podtytułu, czy nazwiska kompozytora. Jeśli tworzysz tytuł, ramka pionowa umieszczana jest automatycznie przed pierwszym systemem.

Tworzenie ramki

Najpierw zaznacz takt. Polecenia do tworzenia ramek znajdują się w menu UtwórzTakty. Ramka wstawiana jest przed zaznaczonym taktem.

Usuwanie ramek

Zaznacz ramkę i wciśnij Del.

Edycja ramek

Kliknij dwukrotnie na ramkę, aby wejść w Tryb edycji . Pojawi się uchwyt, który może być przesuwany w celu dostosowania rozmiaru ramki.

Ramka z tytułem w trybie edycji:

Ramka pozioma