Tryb edycji

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Edit mode

Wiele elementów partytury może być zmienianych w trybie edycji:

 • Rozpocznij tryb edycji: Podwójne kliknięcie
 • Zakończ tryb edycji: Esc

Niektóre elementy posiadają w trybie edycji uchwyty, które możemy przesuwać myszką lub przy pomocy poleceń klawiszowych.

Łuki w trybie edycji:

Łuk w trybie edycji

Dostępne polecenia klawiszowe:

 • Przesuń uchwyt o jedną spację w górę: Góra
 • Przesuń uchwyt o jedną spację w dół: Dół
 • Przesuń uchwyt o jedną spację w lewo: Lewo
 • Przesuń uchwyt o jedną spację w prawo: Prawo
 • Przesuń uchwyt o 0.1 spacji w górę: Ctrl+Góra (Mac: +Góra)
 • Przesuń uchwyt o 0.1 spacji w dół: Ctrl+Dół (Mac: +Dół)
 • Przesuń uchwyt o 0.1 spacji w lewo: Ctrl+Lewo (Mac: +Lewo)
 • Przesuń uchwyt o 0.1 spacji w prawo: Ctrl+Prawo (Mac: +Prawo)
 • Przesuń znak przypisania (tzw. kotwicę) w lewo: Shift+Lewo
 • Przesuń znak przypisania (tzw. kotwicę) w prawo: Shift+Prawo
 • Przejdź do następnego uchwytu: Tab

Zobacz także: Edycja tekstu , Łuki , Klamry , Linie .