Klamry

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Brackets

Dodawanie

Przeciągnij symbol klamry z palety na pusty fragment pierwszego taktu w systemie.

Paleta "Klamry"

Usuwanie

Zaznacz klamrę i wciśnij Del.

Zamiana

Przeciągnij symbol klamry z palety na klamrę w partyturze.

Odstęp poziomy

W wersji 0.9.4 i późniejszych można regulować poziomy odstęp klamry od pięciolinii. Dwukrotnie kliknij na klamrę i wciśnij Shift+Lewo lub Shift+Prawo, aby przesunąć ją w lewo lub w prawo.

Edycja

Kliknij dwukrotnie na klamrę, aby uruchomić Tryb edycji . W trybie edycji można rozciągać wysokość klamry, aby dopasować ją do poszczególnych pięciolinii w systemie.