Belki

Updated 5 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Beams

Belki są ustawiane automatycznie, lecz ustawienia te mogą być zmienione ręcznie. Aby zmienić sposób belkowania (grupowanie), przeciągnij symbol belki z palety do danej nuty.

Paleta "Właściwości belki"

Można również zaznaczyć nutę, a następnie kliknąć podwójnie na odpowiedni symbol belki na palecie:

Początek belki: Początek belki
Środek belki: Środek belki
Bez belki: Brak belki
Początek podbelki: Początek podbelki

Zobacz także: Belkowanie przez pięciolinie .