Notacja

Updated 7 years ago
This is an archived handbook page written for Musescore 1
Navigate to the handbook page for Musescore 2: Notacja

W poprzednim rozdziale, zatytułowanym "Podstawy" nauczyłeś/aś się, jak Wpisywanie nut i używać palety. Rozdział "Notacja" opisuje różne jej rodzaje, w tym także skomplikowane zagadnienia w sposób bardziej szczegółowy.